• Imprimeix

Sobre el servei de nivologia i predicció d'allaus

Breu resum d'antecedents

A finals de 1986, el Servei Geològic de Catalunya conjuntament amb el Departament de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia de la Universitat de Barcelona, iniciaren el projecte "Estudi del Risc d'Allaus al Pirineu de Catalunya", amb l'objectiu de pal·liar la manca d'informació sobre el perill d'allaus a Catalunya.

Entre els anys 1986 i 1990, s'establiren les bases del projecte i es realitzaren els treballs previs per a poder activar sistemes de predicció en l'espai i en el temps.

Com a servei públic, a partir de la temporada 1990-91, s'inicia l'emissió d'un Butlletí de Perill d'Allaus. Paralel·lament comencen a elaborar-se els Mapes de Localització Probable de Zones d'Allaus, la publicació dels quals s'inicia al 1997.

Des de 1996, el projecte, en la seva totalitat, es va integrar en l'Institut Cartogràfic de Catalunya, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

Des de la temporada 2003-2004 la predicció temporal queda integrada al Servei Meteorològic de Catalunya, mentre que la predicció espacial es manté a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Des del desembre de 2005 amb la creació de l'Institut Geològic de Catalunya, el risc d'allaus, per primera vegada és considerat una competència més d'aquesta institució, integrant-se de nou la predicció espacial i temporal.

Des de febrer de 2014 amb la creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es consoliden i milloren de manera continuada els productes i serveis dins la plataforma del servei d'informació del Butlletí de Perill d'Allaus (InfoBPA), els visualitzadors Instamaps i els geoserveis WMS.