• Imprimeix

Atles de sostenibilitat urbana

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Les grans ciutats i les àrees metropolitanes d'Europa constitueixen un ecosistema urbà on les tendències climàtiques estan tenint, i continuaran tenint, un gran impacte sobre la població a curt, mitjà i llarg termini. Per tant, la tasca de generar un enfocament cartogràfic sobre els ecosistemes urbans per proporcionar indicadors que avaluïn la seva sostenibilitat i facilitar el disseny i la implementació de polítiques i accions derivades s'ha convertit en una prioritat per a l'ICGC com a agència cartogràfica.

L'ICGC utilitza els seus propis actius aèries i sensors per a la captura i processament de dades, així com informacions addicionals com la base de dades cadastral i els models digitals de superfície, per generar conjunts d'indicadors urbans.

L'ICGC dissenya campanyes de vols amb una resolució espacial i espectral molt alta en regions visibles, infrarojes properes i infrarojes d'ona llarga, processant dades geoespacials i finalment transformant la geoinformació en productes com el verd urbà, el potencial solar, la contaminació lumínica o l'efecte illa de calor urbana.

Les cartografies de gran escala, que l'ICGC produeix, aporten una ase de referencia fonamental en l’anàlisi de les capes temàtiques de sostenibilitat urbana que es generen per ser integrades en eines d’anàlisi territorial.

Les possibilitats de les dades d’observació de la Terra en els ecosistemes urbans per a generar cartografies temàtiques com a eines de suport a mesures de sostenibilitat, s'ha aplicat coordinadament amb diversos actors urbans de diferents ciutats i està previst que s'estengui a la majoria d'ecosistemes urbans de Catalunya. Per tant, la tasca de generar una aproximació temàtica i cartogràfica sobre els ecosistemes urbans per proporcionar indicadors des d'una perspectiva geoespacial s'ha convertit en una prioritat.

En l’àmbit de la sostenibilitat urbanà s’ha treballat en diversos municipis de Catalunya, entre ells Badalona, Barcelona, Granollers, Sabadell, Rubí, Berga, Esplugues del Llobregat, Barberà del Vallès o Sant Cugat del Valles.

Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona

L’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració de l'ICGC mostra un conjunt de mapes de temàtica ambiental publicats sobre una sistema d’informació geogràfica (SIG)

Atles de Sostenibilitat urbana de Badalona (Pósters)

Col·lecció de 9 pòsters (19x45cm)

Productes de sostenibilitat urbana

Materials en cobertes per Barcelona

Materials en cobertes (Barcelona)


Potencial solar

Potencial solar (Rubí)


Contaminació lumínica

Contaminació lumínica (Badalona)