• Imprimeix

Observació de la Terra

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal

PYRENEES4CLIMA

Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus

Servei de mesures del moviment del terreny

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Observació de la Terra - Presentació

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal: De la dada al coneixement

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Atles de sostenibilitat urbana

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

L’existència continuada de la cartografia de cobertes de la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Conjunt complet d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

NEWSPACE: Geoinformació i nova economia de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

COPERNICUS i SENTINEL 2: Geoserveis sobre el territori

Servei d'ortoimatges Copernicus Sentinel-2 de Catalunya. Dades modificades per l’ICGC (de 2015 en endavant)

FIRE-RES

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

INNOTEC EOSMS

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori