• Imprimeix

Geotèrmia a Catalunya - ICGC

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya

L'estudi de l'energia geotèrmica a Catalunya i a Espanya va ser objecte d'un gran nombre de treballs i inversions durant els anys vuitanta, arran de la crisi del petroli. L'Instituto Geológico y Minero de España (IGME) va elaborar l'Inventario Nacional de Manifestaciones Geotérmicas (1976), i a Catalunya es van fer diferents reculls del punts termals.

L'interès creixent per les àrees potencialment geotèrmiques de Catalunya va fer que l'IGME iniciés estudis a la zona del Vallès (entre Sentmenat i Samalús), on les surgències termals brollaven a una temperatura entre 60 ºC (la Garriga) i 70 ºC (Caldes de Montbui). L'estructura geològica de l'àrea del Vallès (falla occidental del Vallès i encavalcament granític prelitoral) afavoria la regió com a possible zona de jaciment geotèrmic. El Vallès Occidental va ser declarat Reserva Geotèrmica, i es va dur a terme la perforació del primer pou de prospecció geotèrmica a Samalús (1981).

Les depressions d'Olot i la Selva també es van considerar àrees d'interès i, juntament amb l'Empordà, es van unificar com la Reserva Geotèrmica d'Olot.
L'àrea de Sant Cugat va ser objecte d'interès i l'empresa ENHER, conjuntament amb l'IGME, va fer un estudi detallat de l'anomalia geotèrmica de Sant Cugat, on es va perforar un pou de control piezomètric (1983) i un pou de producció (1984).

A principis dels anys noranta i coincidint amb l'abaratiment del preu del petroli, es van abandonar els estudis sobre l'energia geotèrmica.

Actualment, a Catalunya, l'energia geotèrmica encara és força desconeguda i poc considerada, tot i que recentment, amb l'auge de les energies renovables, torna a ser objecte d'estudi i l'aplicació en la climatització d'edificacions està en plena expansió. La Generalitat de Catalunya en promou la utilització en habitatges i equipaments, alguns tan emblemàtics com l'Hospital de Mollet, que utilitza bombes de calor geotèrmica per a la climatització.

A data d'avui trobem permisos d'investigació de recursos miners atorgats a empreses del sector energètic, l'objectiu de les quals és l'explotació de l'energia geotèrmica a Catalunya.

L'energia geotèrmica a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya -sensible a la seva funció de recopilar, adquirir, mantenir i subministrar la informació geològica i geotemàtica a les administracions i a la ciutadania en general- ha elaborat l'Atles Geotèrmic de Catalunya, amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, que pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), i amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

A més, l'ICGC recopila tota la informació tèrmica al seu abast per elaborar mapes geotemàtics que puguin contribuir a la planificació energètica, al desenvolupament i a la implantació d'aquesta energia renovable i neta al territori de Catalunya.

L'objectiu de l'ICGC és continuar les tasques de recopilació d'informació geotèrmica i millorar i ampliar el coneixement del recurs geotèrmic a Catalunya.