• Imprimeix

WMTS d'ombrejat en coordenades no UTM

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMTS 1.0.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3857
  • Formats GetMap suportats: jpeg

 

Capes

  • ombres_tclar (ombres de tipus clar)
  • ombres_tfosc (ombres de tipus fosc)
  • ombres_tmoltfosc(ombres de tipus molt fosc)

Accés RESTful

URL: https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/{Layer}/{TileMatrixSet}/{TileMatrix}/{TileCol}/{TileRow}.{Format}

URL capacitats: https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/ombres_tclar/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Exemple amb la capa ombres_tclar:

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/ombres_tclar/GRID3857/9/259/190.jpeg

Exemple amb la capa ombres_tfosc:

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/ombres_tfosc/GRID3857/9/259/190.jpeg

Exemple amb la capa ombres_tmoltfosc:

http://geoserveis.icc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/ombres_tmoltfosc/GRID3857/9/259/190.jpeg

Accés KVP

URL: https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/service?service=wmts

URL capacitats: https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/service?service=wmts&request=getCapabilities

Exemple amb la capa ombres_tclar:

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=ombres_tclar&STYLE=default&FORMAT=image/jpeg&TILEMATRIXSET=GRID3857&TILEMATRIX=11&TILEROW=755&TILECOL=1031

Exemple amb la capa ombres_tfosc:

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=ombres_tfosc&STYLE=default&FORMAT=image/jpeg&TILEMATRIXSET=GRID3857&TILEMATRIX=11&TILEROW=755&TILECOL=1031

Exemple amb la capa ombres_tmoltfosc:

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=ombres_tmoltfosc&STYLE=default&FORMAT=image/jpeg&TILEMATRIXSET=GRID3857&TILEMATRIX=11&TILEROW=755&TILECOL=1031