• Imprimeix

WMS ràpid d'ombrejat en coordenades no UTM

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3857, 4258, 4230, 4326
  • Formats GetMap suportats: image/png, image/jpeg
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

URL capacitats: https://geoserveis.icgc.cat/icgc_ombres_muntanya/noutm/wms/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=Getcapabilities

 

Capes

  • ombres_tclar (ombres de tipus clar)
  • ombres_tfosc (ombres de tipus fosc)
  • ombres_tmoltfosc(ombres de tipus molt fosc)