• Imprimeix

WMS i WFS Divisions administratives

Descarrega Divisions administratives

Més informació i descàrrega de divisions administratives

Capes disponibles

Aquest servei està configurat per a mostrar per defecte unes capes o unes altres (municipis, comarques, etc.), amb més o menys resolució, segons el nivell de zoom.

Alternativament es podria cridar cadascuna de les capes i grups de capes de forma específica però, com estan subjectes a rangs de visualització, és recomanable l’opció per defecte.

 

A continuació es llisten les capes que formen aquest servei, les quals estan agrupades per Comarques, Municipis i Caps de municipi:

 

Capa

Nom de capa

Rang de visualització

Comarques (grup de capes)

Comarques a 1:1.000.000

divisions_administratives_comarques_1000000

A partir de 1:750.000

Comarques a 1:500.000

divisions_administratives_comarques_500000

1:375.000 - 1:750.000

Comarques a 1:250.000

divisions_administratives_comarques_250000

1:175.000 - 1:375.000

Comarques a 1:100.000

divisions_administratives_comarques_100000

1:75.000 - 1:175.000

Comarques a 1:50.000

divisions_administratives_comarques_50000

1:25.000 - 1:75.000

Comarques a 1:5.000

divisions_administratives_comarques_5000

Fins a 1:25.000

Municipis (grup de capes)

Municipis a 1:250.000

divisions_administratives_municipis_250000

1:175.000 - 1:375.000

Municipis a 1:100.000

divisions_administratives_municipis_100000

1:75.000 - 1:175.000

Municipis a 1:50.000

divisions_administratives_municipis_50000

1:25.000 - 1:75.000

Municipis a 1:5.000

divisions_administratives_municipis_5000

Fins a 1:25.000

Caps de municipi (grup de capes)

 

 

Caps de municipi

divisions_administratives_capsdemunicipi_capmunicipi

Fins a 1:25.000

Caps de comarca

divisions_administratives_capsdemunicipi_capcomarca

Fins a 1:750.000

 

Correspondència de capes de l’antic WMS Base municipal 1:5.000 (icgc_bm5m) amb aquest altre:

 

Nom de capa en el WMS antic

Nom de capa en el WMS vigent

01_NIVJERARQUIC_LN

-

02_TIPUSLINIA_LN

-

10_MUNICIPI_PC

divisions_administratives_municipis_5000

20_COMARCA_PC

divisions_administratives_comarques_5000

30_PROVINCIA_PC

-

40_CAP_PN

divisions_administratives_capsdemunicipi_capmunicipi

50_NOMCAP_TX

divisions_administratives_capsdemunicipi_capmunicipi

60_NOMMUNICIPI_TX

divisions_administratives_municipis_5000

70_NOMCOMARCA_TX

divisions_administratives_comarques_5000