• Imprimeix

WMS Polígons industrials

URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_polind/wms/service?

NOTA: Us comuniquem que l’ICGC deixarà d’hostatjar el geoservei de la Base de Polígons Industrials de Catalunya a data 30 de Gener de 2020. Es prega als usuaris que s’hi connectin que adaptin els seus projectes i fluxos de treball cap a la nova adreça, hostatjada al SIG corporatiu, sota la capa: SIPAE_POLIGON.


Característiques tècniques d'aquest servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles:

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Polígons industrials en blau

0

1:4.000

il·limitat

Polígons industrials en marró

1

1:4.000

il·limitat

Polígons industrials en lila

2

1:4.000

il·limitat

Polígons industrials en groc

3

1:4.000

il·limitat

Polígons industrials amb contorn vermell

4

1:4.000

il·limitat

Polígons industrials amb contorn lila

5

1:4.000

il·limitat

Totes les capes mostren els noms dels polígons industrials entre les escales 1:4.000 i 1:25.000.

Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icc_polind/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=420000,4592000,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE