• Imprimeix

WCS del Model d'Elevacions del Terreny

WCS corresponent al Model digital del terreny de Catalunya (15x15 m i 5x5 m) que retorna les altituds dels punts sol·licitats

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mdt/wcs/service?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WCS 1.0.0, 1.1.1
 • EPSG original: 23031
 • EPSG suportats: 25831, 32631 (Els EPSG: 4230, 4258 i 4326 no estan disponibles temporalment)
 • Formats GetCapabilities suportats: ESRI ArcGRID (ASCII)
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetCoverage, DescribeCoverage

Cobertures: icc:met

Paràmetres:

 • RESX,RESY: Indica la resolució espacial (en metres) que han de tenir els píxels de la imatge resultant.
 • WIDTH,HEIGHT: Indica el nombre de píxels que ha de tenir la imatge resultant.

Limitacions: La mida del fragment de la cobertura original corresponent a la zona demanada a la petició WCS no pot superar els 140 KB, la qual cosa implica que el nombre màxim de píxels resultants de la petició no pot superar els 35805 píxels.

Sobre l'algoritme:

 • La resolució de les dades originals és de 15x15 m i 5x5 m.
 • La cerca de les altituds dels punts sol·licitats es realitza de forma automàtica en funció de la resolució de la imatge demanada. Per tant, en alguns casos les altituds es determinaran sobre el MDT 15x15 m i en d'altres casos sobre el MDT 5x5 m.
 • Per obtenir dades sense desplaçament a partir de les originals, les cantonades sol·licitades han de ser
  (X,Y) = (250007.5+15 i, 4450002.5+15 j), on i i j són números naturals (1, 2, 3...).
 • El servei realitza una interpolació amb l'algoritme del veí més proper.
 • Si la grandària de les cel·les sol·licitades és igual a la resolució de les dades originals (15x15 m o 5x5 m), es determina el centroide d'aquestes cel·les i es retorna el valor (altura) del píxel corresponent en la imatge original.
 • Si la grandària de les cel·les sol·licitades és diferent de la resolució de les dades originals (15x15 m o 5x5 m), es determina la cantonada inferior dreta d'aquestes cel·les i es retorna el valor (altura) del píxel corresponent en la imatge original.

Informació relacionada