• Imprimeix

WMS NDVI

El geoservei WMS NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) mesura el creixement de les plantes i controla la producció de biomassa

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/ndvi/wms

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.3.0.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: PNG, JPEG, TIFF.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo (aquest últim retorna, entre altra informació, la descripció de l’estat de la vegetació segons l’NDVI i la classificació realitzada).
Descarrega NVDI

Més informació i descàrrega d’NDVI

Metadades del WMS

Dates, especificacions i altres detalls

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

NDVI normalitzat (en escala de grisos) [any]

ndvi_[any]

Totes les escales

NDVI classificat (en color) [any]

ndvi_color_[any]

Totes les escales

NDVI normalitzat (en escala de grisos) per ser utilitzat amb el paràmetre TIME

ndvi_serie_anual

Totes les escales

NDVI classificat (en color) per ser utilitzat amb el paràmetre TIME

ndvi_serie_anual_color

Totes les escales

Exemple (capa WMS-Time)

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant l’any d'interès (per exemple &TIME=2020).

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/ndvi/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=ndvi_serie_anual_color&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836&TIME=2020

 

Exemple (capa WMS)

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/ndvi/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=ndvi_color_2020&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836