• Imprimeix

WMS NDVI

El geoservei WMS NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) mesura el creixement de les plantes i controla la producció de biomassa

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ndvicolor/wms/service?

Darrera actualització: 25/02/2020

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: PNG, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Catalunya NDVI. 2011

ox3dndvi2011

1:1        1:5.000

Catalunya NDVI. 2017

ox3dndvi2017

1:1        1:5.000

Catalunya NDVI. 2018

ox3dndvi2018

1:1        1:5.000

Catalunya NDVI. 2019

ox3dndvi2019

1:1        1:5.000

Exemple de petició

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ndvicolor/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=ox3dndvi2019&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=501906.043313263,4657915.30645202,502496.317275412,4658262.41107428&WIDTH=602&HEIGHT=354