• Imprimeix

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

El geoservei WMS conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_varbiofisiques_forest/wms/service?

Les característiques tècniques del servei

  • OGC suportats: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG de les dades font: 25831
  • EPDG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats suportats en la resposta:  GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic