• Imprimeix

WMS Vèrtexs de la Xarxa Utilitària (geodèsica) de Catalunya

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_vertexs/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Mapa dels vèrtexs de la Xarxa Utilitària

Representació dels vèrtexs geodèsics de la XU sobre el territori

Capes disponibles

Actualment tots els vèrtexs de la Xarxa Utilitària tenen ressenya, motiu pel qual s'han fusionat les antigues capes 0 i 1 (antigues capa 0 i capa 1 = actual capa 0; antiga capa 2 = actual capa 1).

Per una altra banda, es mostren en cian els vèrtexs que només tenen ressenya en ED50, en verd els que només tenen ressenya en ETRS89, i en magenta els que tenen ressenya en ambdós sistemes de referència (ED50 i ETRS89).


Capa

Nom capa

Rang d'escales

Vèrtexs geodèsics

0

Totes les escales

Identificadors dels vèrtexs

1

1:1

1:50.000

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_vertexs/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=405039.40,4576000.19,427647.51,4598000.29&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=0,1&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE

Informació relacionada