• Imprimeix

WMS 100 cims

URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_100cims/wms/service?


Característiques tècniques d'aquest servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Cims

0

il·limitat

Visor del Mapa dels 100 cims

Plataforma Instamaps

Cerca vèrtexs pel seu identificador

Accedeix al VISSIR, cerca un vèrtex pel seu identificador i consulta la seva fitxa