• Imprimeix

WMS Geotèrmia profunda

Mapa de flux de masses d'aigua

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/flux_masses_aigua/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Àrees d'infiltració

0

fins a 1:250.000

Línies de flux

1

fins a 1:250.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/flux_masses_aigua/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=1&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=293209.613228552,4606147.7976683,435172.539305107,4751412.18714198&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Anomalies de Bouguer

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/anomalies_bouguer/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Bouguer regional

0

fins a 1:100.000

Línies de contorn de Bouguer regional

1

fins a 1:100.000

Bouguer residual

2

fins a 1:100.000

Màscara_no_data

3

fins a 1:100.000

Línies de contorn de Bouguer residual

4

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/anomalies_bouguer/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=2&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=339288.722331881,4657303.10420066,425757.050033056,4745782.32324372&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Amplitud tèrmica (*)

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/amplitud_termica/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Amplitud tèrmica

0

fins a 1:100.000

Línies de contorn

1

fins a 1:100.000

Estacions meteorològiques

2

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/amplitud_termica/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=236117.329923779,4490611.93441248,465238.889684545,4725061.90253978&WIDTH=817&HEIGHT=836

(*) NOTA: Aquestes dades s'extingiran i passen a integrar-se en el Geoservei Geoíndex WMS Geotèrmia superficial.


▲ Tornar amunt


Profunditat superfícies

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/profunditat_superficies/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Gruix litosfera

0

fins a 1:100.000

Linies de contorn litosfera

1

fins a 1:100.000

Gruix escorca

2

fins a 1:100.000

Linies de contorn escorca

3

fins a 1:100.000

Dades gruix escorca

4

fins a 1:100.000

Z_BAS_paleo

5

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/profunditat_superficies/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=262324.634821182,4537038.11330174,481215.181414317,4761019.13772262&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa d'instal·lacions geotèrmiques (*)

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/instal_bombes_calor/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Instal·lacions bombes calor

0

fins a 1:50.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/instal_bombes_calor/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=361722.91240509,4540265.61331982,464336.228617049,4645265.28572276&WIDTH=817&HEIGHT=836

(*) NOTA: Aquestes dades s'extingiran i passen a integrar-se en el Geoservei Geoíndex WMS Geotèrmia superficial.


▲ Tornar amunt


Mapa de temperatura superficial reduïda (*)

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Tsup_reduida/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

T superficial reduïda

0

fins a 1:100.000

Punts de mesura (estacions meteorològiques)

1

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Tsup_reduida/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836

(*) NOTA: Aquestes dades s'extingiran i passen a integrar-se en el Geoservei Geoíndex WMS Geotèrmia superficial.


▲ Tornar amunt


Temperatures a diferents profunditats

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/temperatura/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

T Moho

0

fins a 1:100.000

Isotermes Moho

1

fins a 1:100.000

T a 15km

2

fins a 1:100.000

Isotermes a 15km

3

fins a 1:100.000

T a 7km

4

fins a 1:100.000

Isotermes a 7km

5

fins a 1:100.000

T a 3km

6

fins a 1:100.000

Isotermes a 3km

7

fins a 1:100.000

Punts de mesura a 3km

8

fins a 1:100.000

T a 100m

9

fins a 1:100.000

Isotermes a 100m

10

fins a 1:100.000

Mesures T a 100m

11

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/temperatura/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=9&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa de zones de potencial geotèrmic profund

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Zones_potencial/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Zones de potencial geotèrmic

0

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Zones_potencial/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa d'indicis geotèrmics

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/manifestacions_termals/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Indicis geotèrmics

0

fins a 1:250.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/manifestacions_termals/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Salt tèrmic estacional (*)

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/salt_termic/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Salt tèrmic estiu

0

fins a 1:100.000

Salt tèrmic hivern

1

fins a 1:100.000

Mesures T a 100m

2

fins a 1:100.000

Mesures T superficial

3

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/salt_termic/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=1&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836

(*) NOTA: Aquestes dades s'extingiran i passen a integrar-se en el Geoservei Geoíndex WMS Geotèrmia superficial.


▲ Tornar amunt


Paràmetres tèrmics

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/parametres_termics/MapServer/WMSServer?


Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Conductivitats

0

fins a 1:100.000

Punts de mesura conductivitat

1

fins a 1:100.000

Gradient

2

fins a 1:100.000

Línies de contorn gradient

3

fins a 1:100.000

Punts de mesura gradient

4

fins a 1:100.000

Flux de calor

5

fins a 1:100.000

Línies de contorn flux de calor

6

fins a 1:100.000

Punts de mesura flux de calor

7

fins a 1:100.000

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/parametres_termics/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=242773.355295876,4469391.33683862,524344.294981492,4757510.43791228&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt