• Imprimeix

WMS Costa - Projecte iCoast

Desastres costaners documentats, platges de referència i localitzacions d'alertes primerenques

URL: http://siurana.icgc.cat/geoserver/icgc_icoast/wms?

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3014, 3035, 3043
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG (8 bits), JPEG, TIFF, GEOTIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

 Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Historical events

01_HIST_PN

1:529

1:3.174.797

Litoral cells

02_LCELL_PA

1:5.291

1:2.116.536

Beach targets

03_BTAR_LN

1:5.291

1:2.116.536

Descriptive Coastal Units

04_DCUS_POL

1:5.291

1:2.116.536

Coastal municipalities

05_MUNI_PA

1:5.291

1:2.116.536

Coastline

06_CSTL_LN

totes les escales

1989_nov_01

08_S891_PA

1:5.291

1:2.116.536

1990_oct_01

09_S901_PA

1:5.291

1:2.116.536

1996_feb_01

10_S961_PA

1:.5291

1:2.116.536

1997_dec_01

11_S971_PA

1:5.291

1:2.116.536

1997_nov_01

12_S971_PA

1:5.291

1:2.116.536

1997_oct_01

13_S971_PA

1:5.291

1:2.116.536

2000_dec_01

14_S001_PA

1:5.291

1:2.116.536

2001_dec_01

15_S011_PA

1:5.291

1:2.116.536

2001_nov_01

16_S011_PA

1:5.291

1:2.116.536

2002_may_01

17_S021_PA

1:5.291

1:2.116.536

2003_feb_01

18_S031_PA

1:5.291

1:2.116.536

2003_feb_02

19_S032_PA

1:5.291

1:2.116.536

2003_oct_01

20_S031_PA

1:5.291

1:2.116.536

2004_dec_01

21_S041_PA

1:5.291

1:2.116.536

2004_mar_01

22_S041_PA

1:5.291

1:2.116.536

2006_dec_01

23_S061_PA

1:5.291

1:2.116.536

2006_gen_01

24_S061_PA

1:5.291

1:2.116.536

2008_dec_01

25_S081_PA

1:5.291

1:2.116.536

2008_gen_01

26_S081_PA

1:5.291

1:2.116.536

2009_dec_01

27_S091_PA

1:5.291

1:2.116.536

2010_mar_01

28_S101_PA

1:5.291

1:2.116.536

2010_mar_02

29_S102_PA

1:5.291

1:2.116.536

2010_oct_01

30_S101_PA

1:5.291

1:2.116.536

2011_mar_01

31_S111_PA

1:5.291

1:2.116.536

2011_nov_01

32_S111_PA

1:5.291

1:2.116.536

2012_oct_01

33_S121_PA

1:5.291

1:2.116.536

2012_oct_02

34_S122_PA

1:5.291

1:2.116.536

2013_feb_01

35_S131_PA

1:5.291

1:2.116.536

2013_mar_01

36_S131_PA

1:5.291

1:2.116.536

2013_nov_01

37_S131_PA

1:5.291

1:2.116.536

2014_mar_01

38_S141_PA

1:5.291

1:2.116.536

2014_nov_01

39_S141_PA

1:5.291

1:2.116.536

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/geoserver/icgc_icoast/ows?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=08_S891_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=344766.186976744,4544762.00496129,365373.460832313,4565848.51774373&WIDTH=817&HEIGHT=836