• Imprimeix

WMS Costa - Projecte iCoast

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_icoast/wms/service?

Darrera actualització: Febrer 2021

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Escala màxima

Historical events

01_HIST_PN

1:500

Litoral cells

02_LCELL_PA

1:5.000

Beach targets

03_BTAR_LN

1:5.000

Descriptive Coastal Units

04_DCUS_POL

1:5.000

Coastal municipalities

05_MUNI_PA

1:5.000

Coastline

06_CSTL_LN

Totes les escales

1989_nov_01

08_S891_PA

1:5.000

1990_oct_01

09_S901_PA

1:5.000

1996_feb_01

10_S961_PA

1:5.000

1997_dec_01

11_S971_PA

1:5.000

1997_nov_01

12_S971_PA

1:5.000

1997_oct_01

13_S971_PA

1:5.000

2000_dec_01

14_S001_PA

1:5.000

2001_dec_01

15_S011_PA

1:5.000

2001_nov_01

16_S011_PA

1:5.000

2002_may_01

17_S021_PA

1:5.000

2003_feb_01

18_S031_PA

1:5.000

2003_feb_02

19_S032_PA

1:5.000

2003_oct_01

20_S031_PA

1:5.000

2004_dec_01

21_S041_PA

1:5.000

2004_mar_01

22_S041_PA

1:5.000

2006_dec_01

23_S061_PA

1:5.000

2006_gen_01

24_S061_PA

1:5.000

2008_dec_01

25_S081_PA

1:5.000

2008_gen_01

26_S081_PA

1:5.000

2009_dec_01

27_S091_PA

1:5.000

2010_mar_01

28_S101_PA

1:5.000

2010_mar_02

29_S102_PA

1:5.000

2010_oct_01

30_S101_PA

2011_mar_01

31_S111_PA

1:5.000

2011_nov_01

32_S111_PA

1:5.000

2012_oct_01

33_S121_PA

1:5.000

2012_oct_02

34_S122_PA

1:5.000

2013_feb_01

35_S131_PA

1:5.000

2013_mar_01

36_S131_PA

1:5.000

2013_nov_01

37_S131_PA

1:5.000

2014_mar_01

38_S141_PA

1:5.000

2014_nov_01

39_S141_PA

1:5.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_icoast/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=08_S891_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=344766.186976744,4544762.00496129,365373.460832313,4565848.51774373&WIDTH=817&HEIGHT=836