• Imprimeix

WMS Allaus

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/nivoallaus/wms?

Darrera actualització: 19/09/2023.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4326, 4258,  3857, 3035, 3043, 3034.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Geoíndex Allaus

Accedeix a la Base de dades d'allaus de Catalunya a través del visor i a altres informacions

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Àrees controlades

proteccions_acontrol

1:5.291

1:1.058.268

Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestes

enquestes

1:4.920

1:2.116.536

Allaus recents a partir d'observacions

observacions

1:4.920

1:2.116.536

Proteccions lineals

proteccions_lineals

1:5.291

1:1.058.268

Proteccions puntuals

proteccions_puntuals

1:5.291

1:1.058.268

Punts d'observació

puntsobservacio

Totes les escales

Zones de reforestació

proteccions_reforest

1:5.291

1:1.058.268

Zones nivoclimàtiques

zonesnivoclima

1:26.456

1:1.058.268

Zones d'allaus determinades per fotointerpretació i interpretació de camp

zonesallaus

1:4.762

1:2116.536

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/nivoallaus/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=zonesallaus&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=333660.447674419,4723909.31328542,341792.466181151,4732230.44850161&WIDTH=817&HEIGHT=836