• Imprimeix

WPS de transformació de coordenades

Aquest servei permet aplicar diferents canvis de sistema de coordenades i/o referència dins l’àmbit geogràfic de Catalunya

URL: http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?

Es pot aplicar el canvi de sistema de referència entre ED50 i ETRS89 o WGS84, al mateix temps que es poden expressar els valors en coordenades geogràfiques, en la projecció UTM (fus 31 i hemisferi N) o en la projecció Pseudo-Mercator (per al cas del sistema de referència WGS84, usat per GoogleMaps).

Característiques tècniques d’aquest servei:

  • OGC suportat: WPS 1.0.0
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, DescribeProcess, Execute

Valors que cal especificar en la petició:

  • inCRS: EPSG de les coordenades origen
  • outCRS: EPSG de les coordenades destí
  • X: Coordenada UTMx o xE
  • Y: Coordenada UTMy o yN

URL capacitats: http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?service=wps&request=getcapabilities

Descripció del servei: http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?service=WPS&request=DescribeProcess&version=1.0.0&Identifier=Tool

Exemple

Petició: http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer

<wps:Execute service="WPS" version="1.0.0" xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0"
xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0/wpsExecute_request.xsd">
       <ows:Identifier>Tool</ows:Identifier>
       <wps:DataInputs>
             <wps:Input>
                    <ows:Identifier>inCRS</ows:Identifier>
                    <wps:Data>
                           <wps:LiteralData>25831</wps:LiteralData>
                    </wps:Data>
             </wps:Input>
             <wps:Input>
                    <ows:Identifier>outCRS</ows:Identifier>
                    <wps:Data>
                           <wps:LiteralData>3857</wps:LiteralData>
                    </wps:Data>
             </wps:Input>
             <wps:Input>
                    <ows:Identifier>x</ows:Identifier>
                    <wps:Data>
                           <wps:LiteralData>400000</wps:LiteralData>
                    </wps:Data>
             </wps:Input>
             <wps:Input>
                    <ows:Identifier>y</ows:Identifier>
                    <wps:Data>
                           <wps:LiteralData>4600000</wps:LiteralData>
                    </wps:Data>
             </wps:Input>
       </wps:DataInputs>
       <wps:ResponseForm>
             <wps:ResponseDocument wps:lineage="false" storeExecuteResponse="true" status="false">
                    <wps:Output asReference="false">
                           <ows:Identifier>Coord_X</ows:Identifier>
                    </wps:Output>
                    <wps:Output asReference="false">
                           <ows:Identifier>Coord_Y</ows:Identifier>
                    </wps:Output>
                    <wps:Output asReference="false">
                           <ows:Identifier>MsgError</ows:Identifier>
                    </wps:Output>
             </wps:ResponseDocument>
       </wps:ResponseForm>
</wps:Execute>

Resposta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wps:ExecuteResponse version="1.0.0" service="WPS" xml:lang="en-US" serviceInstance="http://geoserveis.icc.cat,
84.88.72.28/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?request=getcapabilities&service=WPS&version=1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0 http://schemas.opengis.net/wps/1.0.0/wpsExecute_response.xsd"
xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<wps:Process wps:processVersion="1">
              <ows:Identifier>Tool</ows:Identifier>
              <ows:Title>WPSTransfCoordenades</ows:Title>
              <ows:Abstract />
</wps:Process>
<wps:Status creationTime="2014-06-25T15:46:22">
             <wps:ProcessSucceeded />
</wps:Status>
<wps:ProcessOutputs>
             <wps:Output>
                             <ows:Identifier>Coord_X</ows:Identifier>
                             <ows:Title>Coord_X</ows:Title>
                             <wps:Data>
                                        <wps:LiteralData>200490.156</wps:LiteralData>
                             </wps:Data>
             </wps:Output>
             <wps:Output>
                            <ows:Identifier>Coord_Y</ows:Identifier>
                            <ows:Title>Coord_Y</ows:Title>
                            <wps:Data>
                            <wps:LiteralData>5093125.984</wps:LiteralData>
                            </wps:Data>
             </wps:Output>
            <wps:Output>
                           <ows:Identifier>MsgError</ows:Identifier>
                           <ows:Title>MsgError</ows:Title>
                           <wps:Data>
                                      <wps:LiteralData />
                           </wps:Data>
             </wps:Output>
 </wps:ProcessOutputs>
</wps:ExecuteResponse>

Informació relacionada