• Imprimeix

Servei REST d'operacions geomètriques

Aquesta utilitat forma part d'aplicacions REST API que proporciona la tecnologia que utilitza l'ICGC per a publicar serveis de dades vectorials

Atenció: Per a la realització d'operacions geomètriques en línia cal estar registrat a l'ICGC i sol·licitar una clau (token). Aquesta clau estarà lligada al domini web des d’on es facin les crides.

Aquesta tipologia de serveis faciliten a les aplicacions l’execució de càlculs com els propis de les zones d’afectació (buffer), simplificació de geometries, càlcul d’àrees i longituds, i transformació de coordenades.

Vegeu la llista completa d'operacions (serveis) o accediu a la documentació i exemples associats a cadascun dels serveis de geometria: