• Imprimeix

Testificació geofísica de sondejos

L’ICGC disposa d’un equip molt complet de testificació geofísica de sondeigs (Robertson Geologic i ALT)

 

Equip de testificació de sondejos: sonda, compatdor, cabestrant i enregistrador
  • Esquema del dispositiu i enregistrament de sondeig en camp

Enregistrament de dades
  • Sistema de registre i emmagatzematge de dades (RG USB Micrologger 2)

Cabrestant elèctric
  • Cabrestant elèctric amb recollida automàtica del cable, amb una longitud de cable de 480 m (ALT)

Trípode
  • Trípode i comptador òptic de fondària

Conjunt de sondes

  • Sonda elèctrica. Permet la mesura de paràmetres com la resistivitat elèctrica de la formació curta i llarga, potencial espontani, resistència puntual i  la detecció de la radiació gamma natural.
  • Sonda d’inducció electromagnètica. Aporta paràmetres elèctrics com la conductivitat de la formació curta i llarga juntament amb detector de radiació gamma natural. Permet mesurar paràmetres elèctrics en sondejos entubats amb PVC.
  • Sonda sònica de tres receptors. Permet obtenir un registre sònic de la formació per  l’anàlisi de les ones P i S i altres propietats mecàniques de la formació.
  • Sonda calibre radial de 3 braços. Permetobtenir un registre continu de les variacions del diàmetre de la perforació mitjançant l’adaptació dels braços a les parets del sondeig o de la canonada instal·lada , durant l'ascens o descens de la sonda a l'interior del sondeig.
  • Sonda de temperatura i conductivitat. Aporta els paràmetres de la temperatura i conductivitat del fluid  amb mesura de radiació gamma natural inclosa.
  • Televiewer acústic HRAT. Ofereix una representació contínua, orientada i d'alta resolució de la paret de la perforació. Les dades proporcionen informació sobre la geologia, l'estructura, les fractures i l'orientació de la tensió (del camp d’esforços). També actuen com a plantilla per proporcionar un control de profunditat quan la recuperació de la mostra és incompleta.

 

Diferents tipus de sondes

Sonda sònica amb els centradors (esquerra) i de la sonda de temperatura i conductivitat del fluid (dreta)Sonda acústica i realització de diagrafia

Sonda acústica amb els centradors (esquerra) i realització d’una diagrafia en el camp (dreta)Interfície de programari d'enregistrament de diagrafies

Registre de diagrafies amb diferents sondes i els paràmetres del medi que es dedueixen a partir de les mesures, d’esquerra a dreta trobem: imatges 2D-3D de la paret del sondeig (Televiewer Acústic HRAT), perfil de valors de la velocitat de les ones P i S (sonda sònica), perfils dels valors de la conductivitat curta i llarga i de la gamma natural de la formació (sonda d’inducció)