• Imprimeix

Consell assessor de túnels

L'ICGC forma part del Consell assessor de túnels que supervisa l'obra pública de túnels i d'altres obres singulars a Catalunya

L'any 2007, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment dins del Departament de Territori i Sostenibilitat) constitueix el Consell assessor de túnels i d'altres obres singulars. El conseller Joaquim Nadal va constituir aquest òrgan consultiu, format per vuit experts en la matèria.

Espai de treball Túnels

Accés restringit

El Consell té l’objectiu d’assessorar al Govern en qüestió de túnels i obres singulars que siguin competència seva durant les fases de redacció i l'execució d'aquest tipus de d’obra d'especial complexitat tècnica, per tal de millorar la seguretat i la sostenibilitat ambiental en tot el procés. D'aquesta manera, es dona compliment a la Llei d'Obra Pública, que preveu una atenció especial a aquest tipus de projectes.

El Parlament de Catalunya va aprovar a finals de juny de l'any 2007 la Llei d'Obra Pública, per tal de reforçar els requisits de planificació i execució de les obres públiques competència de la Generalitat i garantir al màxim la seguretat, la sostenibilitat, així com els terminis previstos. Per tal de materialitzar aquests principis, la norma preveia un tractament específic per a les obres d'especial rellevància i dificultat tècnica, com ara els túnels.

En aquest sentit, es va constituir el Consell assessor de túnels i d'altres obres singulars, format per vuit experts en la matèria provinents dels àmbits universitari i professional, tal com estableix la Llei. Els membres del Consell són:

 • Jesús Carrera Ramírez, membre del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
 • Vicente Gutiérrez Peinador, membre del Col·legi d'Enginyers de Mines del Nord-est.
 • Jordi Corominas i Dulcet, catedràtic d'Enginyeria del Terreny, membre del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
 • Dídac Plana i Aguilar, membre de l'Associació d'Enginyers Geòlegs.
 • Joan Palau i Ramírez, Subdirector d'Enginyeria i Recursos geològics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, catedràtic d'Enginyeria del Terreny  de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
 • Antoni Gens i Solé, catedràtic d'Enginyeria del Terreny de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
 • Jordi Jubany i Casanovas, membre del Departament del Territori i Sostenibilitat i secretari d'aquest Consell.

Assessorament i control

La missió del Consell assessor de túnels i d'altres obres singulars és l'assessorament i la supervisió contínua durant la redacció de projectes i l'execució de les obres de túnels i d'altres actuacions d'especial complexitat que siguin competència de la Generalitat, així com d'obres impulsades per d'altres entitats locals, si així ho requereixen.

En aquest sentit, el nou òrgan s'encarregarà de realitzar diferents tasques per al seguiment constant d'aquests projectes:

 • Establir els criteris metodològics, els estudis geològics i geotècnics i els altres requisits per tal de projectar i executar les obres.
 • Valorar les observacions a l'auditoria tècnica que pugui realitzar el projectista i adoptar la resolució corresponent.
 • Avaluar la qualitat dels treballs en l'execució dels túnels i altres obres.
 • Proposar mesures per a millorar la seguretat de les actuacions.

El Consell depèn de la secretaria d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, que ha de vetllar perquè aquest òrgan dugui a terme els seus objectius d'acord amb la normativa vigent.