• Imprimeix

Comissió Directora-Tècnica de Barberà de la Conca

L’ICGC forma part de la Comissió directora i tècnica de seguiment de l’esquerda de Barberà de la Conca

Entre finals de juliol i principis d’agost de 2010 es va detectar un sistema d’esquerdes que afectaven el turó del poble coronat per l’església de Santa Maria. El recorregut de les esquerdes es podia seguir des del carrer de Valentí Almirall (cota 448 m), ascendint en sentit nord-est fins a l’església de Santa Maria (cota 475 m) i posteriorment, mantenint el mateix sentit, baixant pel vessant nord fins el carrer del Raval del Castell (cota 462 m), amb una longitud d’uns 175 m.

Espai de treball CTAB

Accés restringit

Arran de la situació de risc generada per la dinàmica del sistema d’esquerdes el 8 de maig de 2013 es va constituir la Comissió Directora i Tècnica de seguiment de Barberà de la Conca (CTAB). La Comissió té l’objectiu de fer el seguiment i donar resposta a la situació d'alerta creada. La Comissió té un caràcter multidisciplinari i supramunicipal.

Comissió Directora-Tècnica de Barberà de la Conca

Les seves funcions són la Direcció del Pla d’Actuacions a implementar per assegurar la seguretat de la població i la presa de decisions motivades en els informes facilitats per l’equip tècnic complementari.

Composició:

  • Alcalde de Barberà de la Conca (coordinador).
  • Delegat Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona en representació del Secretari de Territori i del Secretari d’Habitatge i Millora Urbana.
  • Director de l’ICGC.
  • Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

Comissió Tècnica-Assessora

Les seves funcions són el control i la vigilància de les situacions de risc, l’assessorament a tècnics que actuïn en nom de particulars, el seguiment del terreny i edificacions amb una funció d’avís preventiu a qualsevol incidència detectada que representi un perill per a la seguretat de la població, establir els criteris metodològics, els estudis geològics i geotècnics i els altres requisits per tal de projectar i executar les obres de mitigació i correcció.

Composició:

  • Govern municipal de Barberà de la Conca.
  • Delegació territorial del Govern a Tarragona.
  • Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
  • Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
  • Assessors tècnics externs de l’ajuntament especialistes en estructures i geotècnia (Valeri Consultors).