• Imprimeix

Suport tècnic a la legalitat

Informes en els procediments administratius urbanístics i ambientals

Informes geològics emesos per l’ICGC en el procediment administratiu

L’ICGC emet informes tècnics en l’àmbit de la geologia, els riscos geològics i el patrimoni geològic sota el requeriment de la legislació vigent

Patrimoni geològic

L’ICGC elabora, actualitza i manté bases de dades de patrimoni geològic i paleontològic en col·laboració amb altres organismes i institucions