• Imprimeix

Infraestructures i energia

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori.

Cartografia geològica i geotemàtica

Mapes geològics, de sòls...

Evolució de la costa

Monitoratge dels canvis i danys a la costa desprès d'episodis temporals marítims

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Instamaps, fes el teu mapa

Explora la geoinformació de Catalunya i el món creant el teu propi mapa

Ortofoto convencional

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa