• Imprimeix

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

El visualitzador Geoíndex Tècniques geofísiques dona accés a la base de dades de geofísica amb la zonificació del territori amb l'anomalia gravimètrica de Bouguer (escales 1:500.000 i 1:250.000) i amb dades de magnetometria, els punts de mesura observats a les diferents campanyes geofísiques realitzades (tomografia elèctrica, magnetotel·lúrica, sísmica de refracció, sísmica de reflexió, testificació geofísica i sondejos elèctrics verticals).

El model geofísic mostra la component regional extreta del mapa d'anomalia gravimètrica total de Bouguer i reflecteix les grans estructures corticals. Aquesta component regional és especialment sensible a la morfologia de la discontinuïtat entre l'escorça i el mantell (discontinuïtat de Mohorovicic). La component residual extreta del mapa d'anomalia gravimètrica total de Bouguer reflecteix les diferències laterals de densitat a l'escorça superior. Les anomalies positives corresponen a l'existència de cossos de roques d'alta densitat, i les anomalies negatives corresponen a cossos de roques de baixa densitat.

La magnetometria representada al visualitzador correspon a una representació de les anomalies magnètiques mesurades a la superfície terrestre provinents de la mesura i anàlisi de la gravetat. Aquesta tècnica és fonamental per a l'estudi de la geometria, estructura i composició de la Terra.

Els punts de mesura es mostren com a punts i/o amb les traces dels perfils i donen l'identificador de la campanya.

WMS de geofísica aplicada

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

WMS de gravimetria

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

WMS de magnetometria

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Darrera actualització

  • Data: Juliol 2023, Geofísica aplicada; Novembre 2023, Gravimetria i Magnetometria.
  • Nombre de punts de mesura/campanyes: Analisi ones superficials 180 (punts), analisi ones superficials 104 (línies), arrays sismica passiva 212, testificacions geofísiques/diagrafies 1202, perfils de tomografia elèctrica 738, magnetotelúrica 120 (línies), magnetotelúrica 665 (punts), quaocient espectral h/v (3776), sondatges elèctrics verticals 2800, perfils de sísmica de refracció 1116, perfils de sísmica de reflexió 44. Els punts de mesura del Mapa gravimètric 1:250.000 (2012) és de 5381 i del Mapa aeromagnètic 1:250.000 (1989) 177214.
  • LlegendaVisor Geoíndex Tècniques geofísiques [PDF; 1,4 MB]