• Imprimeix

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

El visualitzador de Geoíndex Riscos geològics incorpora les dades del Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (MPRG25M) i les seves informacions complementàries.

Les informacions complementàries del MPRG25M provenen de la realització dels estudis d'identificació de riscos geològics per a la Direcció General d'Urbanisme (majoritàriament moviments del terreny, cons de dejecció i processos acumulatius i/o erosius associats, d’identificació d'aqüífers vulnerables i allaus, entre d'altres), dels inventaris dels agents rurals (232 fitxes), dels moviments del terreny observats (828 fitxes) i fotografies (1216).

Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Riscos geològics [PDF, 269 kB]

 

Darrera actualització

  • Data: Setembre 2022.
WMS Riscos geològics

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

NOTA

En els àmbits geogràfics dels fulls no publicats es poden produir fenòmens geològics que impliquin perillositat

Presentació

El MPRG25M zonifica el territori per classes de perillositat o multiperillositat fent l'inventari dels diferents fenòmens inventariats representats cartogràficament amb polígons i línies: despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, esfondraments, zones de inundabilitat, i d'altres indicis d'activitat. Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.