• Imprimeix

Geoíndex - Projecte Life EBRO

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

El visualitzador Geoíndex Life EBRO, permet l'avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar. El projecte LIFE EBRO-ADMICLIM proposa un conjunt de mesures orientades a determinar amb la major precisió possible l’estat actual del delta, i la seva possible evolució com a conseqüència del canvi climàtic, considerant la implementació d’accions pilot orientades a mitigar els seus efectes.

Com a part del consorci d’aquest projecte l’ICGC ha determinat l’evolució històrica i recent de la subsidència sobre el Delta de l’Ebre mitjançant interferometria radar satel·lital. Aquesta informació s’ha complementat, per l’elaboració d’un model 3D de l’estructura de la cunya sedimentaria que conforma el delta, mitjançant tècniques geofísiques, observacions dels registres geològics, dades d’assajos geotècnics i la reinterpretació i adquisició de mostres del sol i subsòl.

La informació de moviments superficials i de l’estructura sedimentària, conjuntament amb l’evolució de la línia de costa al llarg de l’últim segle, s’ha integrat per a l’elaboració del mapa de zonificació de la subsidència de la plana deltaica.

El visualitzador LIFE EBRO ADMICLIM recull tota la informació geològica, geofísica, geotècnica, satel·lital i de l’evolució de línia de costa recopilada, la zonificació de subsidència resultant de l’avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar, i les diferents unitats sedimentàries que conformen el model geològic del Delta de l’Ebre.

En aquesta versió preliminar del visualitzador (5/18), s’incorporen dades sobre moviments del terreny derivades de l'estudi de la interferometria radar (històrica i actual), de tècniques de prospecció geofísica, i dels sondejos i mostres de sòls i sondejos analitzades així com la geometria i característiques geològiques de les capes del subsol del Delta de l'Ebre.

Llegenda del visualitzador Geoíndex Life Ebro ADMICLIM [PDF, 345 kB; anglès]

WMS Projecte Life EBRO

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS