• Imprimeix

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

El visualitzador Geoíndex Deformacions del terreny emmagatzema i gestiona la informació sobre les deformacions verticals del terreny obtingudes per diferents tècniques en l'àmbit de diversos projectes. Les tècniques emprades són l'anivellació topogràfica d'alta precisió, el Global Positioning System (GPS) diferencial i la Interferometria Diferencial.

Aquest visualitzador mostra la localització de les observacions de les diferents tècniques.

WMS Deformacions del terreny

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Breu resum

Les tècniques d'Interferometria Diferencial de Radar d'Apertura Sintètica amb múltiples imatges (MI DInSAR) permeten obtenir mapes de deformació temporals del terreny. A partir d'un conjunt d'imatges preses al llarg del temps, es generen conjunts d'interferogrames diferencials combinant les imatges dues a dues, obtenint per a cada píxel de l'àrea d'estudi la deformació corresponent a cadascuna de les dates de les imatges SAR. Només es calcula la deformació en els punts que presenten una qualitat mínima al conjunt d'interferogrames (coherència).

Les dades de desplaçament vertical temporal són generades per l'ICGC a partir d'un conjunt d'imatges ASAR del tipus ERS i ENVISAT de l'Agència Espacial Europea (ESA):

  • En el cas del satèl·lit ERS, la grandària de píxel és de 30 x 30 metres.
  • Per al satèl·lit ENVISAT, la grandària del píxel és de 40 x 40 metres.