• Imprimeix

Visor de descàrregues - Fomats

Formats disponibles (març 2020)

No.

Producte

Cobertura

Formats de fitxer

Tipus

1

Base de Seccions Censals

Vigent

shp

F

2

Base municipal 1:5.000

Vigent

dg8, shp

F

3

Base topogràfica 1:5.000

Vigent

dgn, dxf, kmz, mmz, mrsid, sdo, shp, tcn, tiff

A/F

4

Cartografia topogràfica urbana 1:1.000

Vigent

dg8,dgn,dxf,kmz,shp

F

5

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya

Vigent

tiff

A/F

6

Mapa de pendents >20%

Vigent

dg8, dxf, shp

F

7

Mapa de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

2005-2015

tiff

F

8

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000

Vigent

mrsid, tiff

A/F

9

Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000

Vigent

dgn

A/F

10

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000

Vigent

tiff

F

11

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000

Vigent

dgn, mrsid, tiff

A/F

12

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000

Vigent

mrsid, tiff

A/F

13

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000

Vigent

mrsid, tiff

A/F

14

Model d'elevacions de Catalunya 15x15m

Vigent

tiff, txt

F

15

Model d'elevacions de Catalunya 2x2m

Vigent

txt

F

16

Model d'elevacions de Catalunya 5x5m

Vigent

tiff, txt

F

17

Noms geogràfics de Catalunya

Vigent

csv

F

18

Núvol de punts projecte LIDARCAT

v1 (2008-2011)

laz

F

19

Núvol de punts projecte LIDARCAT v2

v2 (2016-2017)

laz

F

20

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (25cm)

Vigent

mrsid, tiff

A/F

21

Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (2,5m)

Vigent

mrsid, tiff

A/F

22

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50cm)

Vigent

mrsid, tiff

A/F

23

Piràmide híbrida

Vigent

MBTiles

F

24

Talls de les sèries cartogràfiques ETRS89

Vigent

dxf, shp

F

Llegenda

Tipus: Tipus de descàrrega, A: Per àrea, F: Per fulls