• Imprimeix

Selecció de producte

"Vista actual"

L'opció “Vista actual” permet obtenir una imatge (format JPG) del mapa que hi ha en aquell moment en pantalla.

De fet, el que es descarrega és un fitxer comprimit ZIP que conté aquest JPG i també un arxiu (JGW) per georeferenciar la imatge en aplicacions SIG.

Ortofotos i fotos aèries

L'ICC distribueix tant ortofotos com fotografies aèries però, aquestes últimes, només són disponibles a través del Centre d'Atenció a l'Usuari.

Més informació