• Imprimeix

Coordenades

Per conèixer les coordenades d’un punt, cal activar el boto d'informació, i fer clic sobre el punt del mapa que us interessa.

Les coordenades "Geogràfica-ETRS89" són les utilitzades pel GPS i aplicacions com Google Earth/Maps.

ETRS89

Veure nocions bàsiques sobre el sistema de referència ETRS89.

Podeu fer conversions de coordenades utilitzant la calculadora geodèsica.

Altures

Les altures que es mostren són ortomètriques, i s'obtenen per interpolació (algoritme de veí més proper) a partir del Model Digital d'Elevacions (MDE) de pas de malla de 5x5 m i 15x15 m.