• Imprimeix

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC)

La BDAC compila el Mapa de zones d'allaus i recull tota la informació d'allaus temporada rere temporada

Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)

LLISCAT és la base de dades de moviments del terreny

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals de fons paleontològics

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

Base de dades macrosísmica de Catalunya

La Base de Dades Macrosísmica recull les intensitats percebudes a les diferents poblacions al voltant de l'epicentre per a cada sisme

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Catàleg de la Biblioteca

Accés al catàleg amb cerca per encapçalament i historial de cerca 

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull els tipus de sòl identificats al Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la Xarxa Sísmica de Catalunya