• Imprimeix

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull d'informació d'instal·lacions geotèrmiques superficials en funcionament i/o en fase de projecte

Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC)

La BDAC compila el Mapa de zones d'allaus i recull tota la informació d'allaus temporada rere temporada

Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)

LLISCAT és la base de dades de moviments del terreny

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals de fons paleontològics

Base de dades macrosísmica de Catalunya

La Base de Dades Macrosísmica recull les intensitats percebudes a les diferents poblacions al voltant de l'epicentre per a cada sisme

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Catàleg de la Biblioteca

Accés al catàleg amb cerca per encapçalament i historial de cerca 

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull els tipus de sòl identificats al Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la Xarxa Sísmica de Catalunya