• Imprimeix

Intervals de confiança mitjans

La informació que es mostra a les taules següents és una estimació de l'error per cada rang de valors de la llegenda del mapa corresponent, a excepció de la darrera classe que no correspon al darrer rang de la llegenda. Per cadascun d'aquests rangs es dóna el valor inferior i superior d'un interval de confiança del 95% en percentatge, i per un valor al mapa corresponent al valor mitjà del rang a la llegenda es dóna el valor inferior i superior de l'interval de confiança del 95% corresponent en valor absolut.

Per exemple, en el cas de l'interval de confiança associat al Carboni Aeria Total, pel rang de valors al mapa de 20-30 t C/ha, el valor promig del qual és 25 t C/ha, l'interval de confiança en percentatge està entre -15.42% i +17.01%, que en valor absolut correspon a 21.14 t C/ha i 29.25 t C/ha.

Carboni Aeri Total - CAT (t C/ha)

Rang (t C/ha)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (t C/ha)

Interval de confiança del 95% (t C/ha)

inferior

superior

inferior

superior

 < 10

 -21.09

 23.86

 5

 3.95

 6.19

 10-20

 -16.18

 17.99

 15

 12.57

 17.70

 20-30

 -15.42

 17.01

 25

 21.14

 29.25

 30-40

 -14.80

 16.42

 35

 29.82

 40.75

 40-50

 -14.97

 17.42

 45

 38.26

 52.84

 50-60

 -14.28

 16.45

 55

 47.15

 64.05

 60-80

 -14.36

 16.51

 70

 59.95

 81.56

 80-100

 -14.19

 16.44

 90

 77.23

 104.80

 100-150

 -15.48

 18.05

 125

 105.65

 147.56

 > 150

 -17.72

 20.93

 200

 164.55

 241.86

Biomassa Aèria Total - BAT (t/ha)

Rang (t/ha)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (t/ha)

Interval de confiança del 95% (t/ha)

inferior

superior

inferior

superior

 < 20

 -20.64

 23.96

 10

 7.94

 12.40

 20-40

 -15.58

 17.56

 30

 25.32

 35.27

 40-60

 -15.33

 17.08

 50

 42.33

 58.54

 60-80

 -14.29

 16.41

 70

 59.99

 81.49

 80-100

 -14.81

 17.17

 90

 76.67

 105.45

 100-120

 -14.07

 16.29

 110

 94.53

 127.92

 120-160

 -14.24

 16.79

 140

 120.06

 163.50

 160-200

 -13.68

 15.86

 180

 155.38

 208.54

 200-300

 -15.40

 17.71

 250

 211.50

 294.28

 > 300

 -17.41

 21.17

 400

 330.36

 484.68

Volum Amb Escorça - VAE (m3/ha)

Rang (m3/ha)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (m3/ha)Interval de confiança del 95% (m3/ha)

inferior

superior

inferior

superior

 < 25

 -21.15

 24.16

 12.5

 9.86

 15.52

 25-50

 -16.28

 17.85

 37.5

 31.40

 44.19

 50-75

 -16.26

 18.33

 62.5

 52.34

 73.96

 75-100

 -15.41

 17.40

 87.5

 74.02

 102.73

 100-125

 -15.63

 17.47

 112.5

 94.92

 132.15

 125-150

 -14.58

 16.61

 137.5

 117.46

 160.34

 150-200

 -14.93

 16.62

 175

 148.87

 204.08

 200-300

 -15.12

 16.90

 250

 212.21

 292.25

 300-400

 -15.45

 17.63

 350

 295.93

 411.72

 > 400

 -17.45

 20.96

 450

 371.48

 544.31

Àrea Basal - AB (m2/ha)

Rang (m2/ha)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (m2/ha)Interval de confiança del 95% (m2/ha)

inferior

superior

inferior

superior

 < 5

 -29.43

 33.09

 2.5

 1.76

 3.33

 5-10

 -19.41

 19.71

 7.5

 6.04

 8.98

 10-15

 -16.52

 17.63

 12.5

 10.43

 14.70

 15-20

 -15.90

 17.56

 17.5

 14.72

 20.57

 20-25

 -16.79

 19.06

 22.5

 18.72

 26.79

 25-30

 -16.98

 19.69

 27.5

 22.83

 32.91

 30-40

 -15.58

 18.33

 35

 29.55

 41.41

 40-50

 -19.00

 22.36

 45

 36.45

 55.06

 50-75

 -22.18

 25.69

 62.5

 48.64

 78.56

 > 75

 -27.54

 33.83

 87.5

 63.40

 117.10

Biomassa Foliar - BF (t/ha)

Rang (t/ha)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (t/ha)

Interval de confiança del 95% (t/ha)

inferior

superior

inferior

superior

 < 1

 -26.49

 29.52

 0.5

 0.37

 0.65

 1-2

 -17.08

 18.16

 1.5

 1.24

 1.77

 2-3

 -14.23

 15.67

 2.5

 2.14

 2.89

 3-4

 -13.05

 14.78

 3.5

 3.04

 4.02

 4-5

 -12.62

 14.55

 4.5

 3.93

 5.15

 5-6

 -13.37

 15.83

 5.5

 4.76

 6.37

 6-7

 -14.96

 17.71

 6.5

 5.53

 7.65

 > 7

 -16.37

 18.66

 7.5

 6.27

 8.90

Fracció de Cabuda Coberta - FCC (%)

Rang (%)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (%)

Interval de confiança del 95% (%)

inferior

superior

inferior

superior

 < 20

 -22.17

 24.07

 10

 7.78

 12.41

 20-30

 -15.05

 14.75

 25

 21.24

 28.69

 30-40

 -11.75

 11.63

 35

 30.89

 39.07

 40-50

 -10.38

 10.41

 45

 40.33

 49.68

 50-60

 -9.31

 9.48

 55

 49.88

 60.21

 60-70

 -8.65

 8.99

 65

 59.38

 70.85

 70-80

 -8.05

 8.37

 75

 68.96

 81.27

 80-100

 -8.27

 8.99

 90

 82.56

 98.09

 100-125

 -8.50

 9.56

 112.5

 102.93

 123.26

 > 125

 -8.86

 10.45

 137.5

 125.32

 151.87

Diàmetre Normal Mitjà - DBHm (cm)

Rang (cm)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (cm)

Interval de confiança del 95% (cm)

inferior

superior

inferior

superior

 < 15

 -7.87

 9.22

 7.5

 6.91

 8.19

 15-17.5

 -6.46

 7.24

 16.25

 15.20

 17.43

 17.5-20

 -6.87

 7.98

 18.75

 17.46

 20.25

 20-22.5

 -7.55

 8.78

 21.25

 19.64

 23.12

 22.5-25

 -7.71

 8.55

 23.75

 21.92

 25.78

 25-30

 -7.92

 8.84

 27.5

 25.32

 29.93

 30-35

 -8.61

 9.51

 32.5

 29.70

 35.59

 35-40

 -8.09

 8.55

 37.5

 34.47

 40.70

 40-45

 -9.49

 10.47

 42.5

 38.47

 46.95

 > 45

 -11.50

 13.09

 47.5

 42.04

 53.72

Alçada mitjana - Hmitjana (m)

Rang (m)

Interval de confiança del 95% (%)

Valor al mapa (m)

Interval de confiança del 95% (m)

inferior

superior

inferior

superior

 < 5

 -13.46

 13.46

 2.5

 2.16

 2.84

 5-7

 -10.45

 10.45

 6

 5.37

 6.63

 7-9

 -7.18

 7.18

 8

 7.43

 8.57

 9-11

 -5.77

 5.77

 10

 9.42

 10.58

 11-13

 -4.99

 4.99

 12

 11.40

 12.60

 13-15

 -4.75

 4.75

 14

 13.33

 14.67

 15-20

 -3.83

 3.83

 17.5

 16.83

 18.17

 > 20

 -3.49

 3.49

 22.5

 21.72

 23.28