• Imprimeix

No funciona l'eina de perfils del VISSIR

Fruit de les actualitzacions dels navegadors Firefox i Chrome, l'eina gràfica de generació de perfils altimètrics del VISSIR pot no funcionar correctament.

El problema ve donat perquè el complement (plug-in) de Flash sobre el que funciona aquesta eina, moltes vegades no està instal·lat, o no està activat, o està limitat el seu funcionament.


A continuació s'ofereixen possibles solucions.


Firefox

Activació del plug-in de Flash

  1. En el menú superior del Firefox, clica "Eines" (o "Tools") i escull "Add-ons".
  2. En la finestra que apareix, clica "Plugins" en el menú vertical de l'esquerra.
  3. En la part central de la finestra apareixen els plug-ins disponibles. En el "Shockwave Flash", desplega el botó d'activació i clica "Always Activate".

Si encara veus que el contingut queda blocat, clica en la mateixa pàgina el botó "Options" i desmarca la casella "Block dangerous and intrusive Flash content" i "Enable Adobe Flash protected mode".


Chrome

  1. Cal instal·lar la extensió "Flash player" del web: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=ca
  2. Un cop instal·lada, cal afegir la url del Vissir:

Cal reiniciar el navegador per a que els canvis tinguin efecte.

Tot i tenir-lo instal·lat, sovint es necessari tornar a donar-li permisos.