• Imprimeix

Producció d'ortoimatges

Ortofoto del Principat d’Andorra i formació de tècnics (2012)

Vol fotogramètric sobre el Principat d’Andorra amb una mida de píxel de 22,5 cm. Seguidament, es va fer treball de camp i, posteriorment, l’aerotriangulació i la generació del model digital del terreny. El producte final lliurat va ser una ortofoto de 25 cm de mida de píxel. D’altra banda, en el marc del mateix conveni de col·laboració, es va donar formació eminentment pràctica a dos tècnics del Ministeri d’Economia i Territori, durant vuit setmanes a la seu de l’ICC.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra.

 

Base cartogràfica d’Andorra 1:5.000 (2003-2005)

L’ICC va realitzar el mapa topogràfic 1:5.000 3D i l’ortofoto en infraroig color amb cobertura del Principat d’Andorra, amb una superfície de 64.750 hectàrees, i l’ortofoto 1:5.000 en color amb cobertura del Principat d’Andorra i els seus voltants, amb una superfície de 78.750 hectàrees. Per al vol fotogramètric, a escala 1:20.000, es va utilitzar la tècnica de la doble càmera, utilitzant simultàniament pel·lícula en color i en infraroig color, cadascuna d’elles muntada en una càmera diferent.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra


Vols fotogramètrics en color dels fons de vall del Principat d’Andorra (2000)

El projecte va consistir en la realització de dos vols fotogramètrics amb pel·lícula en color, a escales 1:3.500 i 1:5.000, amb una focal de 300 mm; el suport topogràfic; l’escaneig en color sobre CD-ROM dels fotogrames necessaris per a l’aerotriangulació digitals dels vols, i l’aerotriangulació digital.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

 

Mapa d’imatge de satèl·lit de Namíbia 1:2.000.000 (2000-2001)

El projecte consistí en l’adquisició i posterior correcció geomètrica i radiomètrica de 50 imatges Landsat-TM, que cobrien la totalitat del territori de Namíbia. Posteriorment, amb la imatge resultant, es va fer el mosaic i es va publicar el mapa a escala 1:2.000.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Namíbia; The National Planning Commission, Namíbia; Agencia Española de Cooperación Internacional.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional.


Ortofotomapa de la República de Veneçuela 1:25.000. PITSA-II (1998-1999)

L’objectiu del projecte fou cobrir un total de 121.009 km2 del territori veneçolà, localitzats al nord del riu Orinoco, amb 978 fulls a escala 1:25.000. El procés de producció de les ortofotos va comprendre: el vol fotogramètric a escala 1:60.000, el suport geodèsic per a l’aerotriangulació i la georeferenciació amb instruments GPS, i la utilització d’un model digital del terreny obtingut per correlació automàtica d’imatges, que va permetre generar una ortofoto digital. La finalitat d’aquest projecte fou incloure la informació territorial de la República de Veneçuela recollida al pla d’inversions per a la transformació del sector agropecuari (PITSA) d’aquest país mitjançant un sistema d’informació geogràfica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Banco Interamericano de Desarrollo. Concurs internacional. Banc Mundial.


Ortofotomapa de la República de Veneçuela 1:50.000. Imatges de radar (CARTOSUR) (1998-1999)

Va consistir en la realització de 534 ortoimatges de radar digitals en blanc i negre a escala 1:50.000. L’àrea total a recobrir fou de 266.616 km2, corresponent als estats d’Amazones i Bolívar, al sud del riu Orinoco. La captura i el procés de la informació territorial es realitzà mitjançant un sistema de radar d’obertura sintètica aerotransportat i, amb tècniques interferomètriques, es generaren els models d’elevació del terreny i les corbes de nivell. Els objectius que perseguia el SAGECAN amb aquest projecte eren disposar de documentació cartogràfica per a l’inventari, el control i l'avaluació i la ubicació espacial dels recursos naturals de la zona; facilitar el seguiment i control dels plans, programes i projectes que l’estat veneçolà executés a l’àrea; i constituir el suport adient per a la producció de la cartografia bàsica d’aquest territori a escala 1:50.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.


MAPTUTOR (1998-1999)

Elaboració d’un CD-ROM dirigit a l’aprenentatge interactiu de la metodologia i de les eines necessàries per a la producció de cartografia d’imatge, a partir d’imatges de satèl·lits d’observació de la Terra. El destinatari d’aquest curs foren els operadors i usuaris del Centre de Satèl·lits de la Unió Europea. L’aportació de l’ICC incloïa les imatges que il·lustren el procés i els comentaris metodològics que guiaven el flux de treball.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Països Baixos.

Finançament: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Països Baixos.

 

Ortoimatge de la República de Veneçuela 1:175.000. Caracas i voltants. Cartocentro (1997)

El projecte consistí en generar una ortoimatge de síntesi a escala 1:175.000 de la ciutat de Caracas i els seus voltants, a partir d’imatges Landsat que recobrien pràcticament tota l’àrea del projecte ortofotogràfic en color a escala 1:25.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.


Mapa topogràfic i ortofotomapa d’Andorra 1:5.000 (1997-1998)

Obtenció d’una base cartogràfica numèrica tridimensional que abastava les 64.752 hectàrees del territori andorrà, i una banda de 50 metres del territori dels estats veïns, a partir de la frontera. Per complementar el projecte es generaren 74 ortofotos a la mateixa escala i amb recobriment de tot el territori a partir d’un vol en color a escala 1:16.000.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

 

Ortoimatges de la República Dominicana 1:50.000 (1997-1999)

L’objectiu del projecte fou la realització de diversos productes georeferenciats a partir d’imatges SPOT i RADARSAT del territori de la República Dominicana. Es concretà en la cobertura SPOT pancromàtica ortorectificada en blanc i negre, a escales 1:50.000 i 1:100.000, la cobertura radar a escala 1:250.000 de la totalitat del territori, i la cobertura hiperespectral ortorectificada en color de 12 fulls corresponents a la sèrie 1:50.000 de la República Dominicana.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); SPOT Image, Tolosa, França.

Finançament: SPOT Image.


Ortofotomapa de la República de Veneçuela 1:25.000 (1a part) (1997-1999)

L’objectiu del projecte fou cobrir un total de 190.000 km2 del territori veneçolà, localitzats al nord del riu Orinoco (comprèn els estats d’Aragua, Carabobo, Barinas, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Yaracuy, Zulia i Guárico) i s’inclou en el pla d’inversions per a la transformació del sector agropecuari (PITSA). Va significar la producció d’un total de 1.101 fulls a escala 1:25.000, generades a partir d’un vol fotogramètric en blanc i negre a escala 1:60.000. El procés de producció de les ortoimatges comprenia: el vol; el suport geodèsic per a l’aerotriangulació i la georeferenciació amb instrumentació GPS; la posterior utilització d’un model digital del terreny, obtingut per correlació automàtica de les imatges, permetent generar una nova imatge digital en projecció ortogonal. La producció d’aquestes ortoimatges georeferenciades pretenia la seva utilització en aplicacions cadastrals.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Banco Interamericano de Desarrollo.


Pseudo-ortoimatges de Moçambic 1:10.000 (1996-1997)

Realització de 6 pseudo-ortoimatges en blanc i negre, a escala 1:10.000, d’una àrea petita de 16.800 hectàrees al voltant d’un hospital de Moçambic, per al control d’una prova de vacunació exhaustiva contra la malària. La finalitat de les imatges era que poguessin ser utilitzades en un sistema d’informació geogràfica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Finançament: Fundació Hospital Clínic, Barcelona, Espanya; Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, Espanya.


Ortofotomapa de la República de Veneçuela 1:50.000. Caracas i els seus voltants (1995-1996)

Es va generar una ortoimatge a escala 1:50.000 dels voltants de la ciutat de Caracas. Per realitzar-la es varen emprar setze ortofotos en color a escala 1:25.000, generades per al projecte del SAGECAN. Una vegada reduïda l’escala de les imatges digitals, es posaren en correspondència amb les imatges veïnes per, d’aquesta manera, construir un mosaic sense costures visible.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.


El paisatge ambiental mediterrani (1995-1996)

Aquest estudi va explorar les bases ambientals de la funcionalitat socioeconòmica del territori mediterrani occidental, a partir de la seva estructura ecopaisatgística, sobre la hipòtesi que el paisatge socioecològic reflecteix tant la història de l’activitat humana com la potencialitat del territori. Constava d’una memòria tècnica, d’un mapa obtingut per mosaic d’imatges NOAA-AVHRR de la Mediterrània occidental a escala 1:3.500.000 i d’imatges de satèl·lit i ortofotos a escales majors, significatives per il·lustrar el clima i la fenologia, la combustibilitat forestal, la dinàmica del paisatge antropitzat, les ciutats litorals i la contaminació marina, i la parcel·lació i usos agraris. La principal novetat estava en presentar imatges preses des de satèl·lits que oferien una àmplia visió de l’estat de la zona.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació, Barcelona, Espanya; Estudi Ramon Folch SL, Barcelona, Espanya; MultiCriteria Consulting, Barcelona, Espanya.

Finançament: Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.


Imatge de satèl·lit d’Argentina 1:50.000, 1:100.000 i 1:250.000 (1994-1998)

El projecte consistí en la realització de 717 fulls a diferents escales (1:50.000, 1:100.000 i 1:250.000) amb cobertura d’un territori de 2.000.000 km2 a partir d’imatges de satèl·lit, i la transferència tecnològica necessària per a l’elaboració de l’esmentada cartografia. Es va treballar amb imatges del sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat-5 i amb els sensors pancromàtic i hiperespectral del satèl·lit SPOT. El recolzament de les imatges es va fer sobre el camp, emprant sistemes GPS (Global Positioning System). El model d’elevacions necessari es va extreure de la cartografia ja existent.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Militar de Argentina, Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Instituto Geográfico Militar de Argentina, Ministerio de Defensa, Buenos Aires, Argentina; Préstec FAD en el marc del Tractat General de Cooperació i Amistat entre el Regne d’Espanya i la República Argentina.


Ortofoto d’Holanda 1:5.000 en b/n (1993)

Va consistir en la cobertura amb ortofoto blanc i negre d’una regió holandesa a escala 1:5.000. Es va partir d’un vol a escala 1:5.000 i es va utilitzar el sistema de generació d’ortofotos digitals de l’ICC. Per cobrir la zona d’estudi es necessitaren 32 imatges, amb les que es va generar un mosaic virtual sense costures, minimitzant les transicions radiomètriques entre els components. Donades les característiques insòlites del projecte, fou necessari desenvolupar noves eines en l’entorn de producció de l’ortofoto digital.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Rijkwaterstaat, Delft, Països Baixos.

Finançament: Rijkwaterstaat, Govern dels Països Baixos.

 

Realització de cartografia ortofotogràfica de Veneçuela (1993-1994)

L’objectiu del projecte fou la transferència d’alta tecnologia en matèria d’ortofotomapes digitals de l’ICC al SAGECAN, i la cobertura cartogràfica, amb ortofotomapes digitals a escala 1:25.000, d’una zona d’1.000.000 d’hectàrees (93 fulls) als voltants de la ciutat de Caracas. Aquest projecte va comptar amb la informació proporcionada per un receptor GPS (Global Positioning System) instal·lat en l’avió, que va permetre minimitzar notablement la necessitat de treball de camp per recolzar el vol. La cobertura ortocartogràfica es va generar a partir de fotografies en color.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.


Cartografia de les fonts del riu Orinoco 1:100.000 (1992)

El projecte va consistir en la realització d’una ortoimatge a escala 1:100.000 d’una zona de la Serra de Parima, a la frontera de Veneçuela amb el Brasil, on es troben les fonts del riu Orinoco. Com a document de base, s’emprà una imatge del sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat-5. La recerca de punts de recolzament per orientar aquesta imatge es va realitzar dins dels treballs generals per estendre la xarxa geodèsica de Veneçuela fins a les fronteres del país. Una vegada orientada la imatge, es va corregir geomètricament i radiomètricament per procedir a la seva impressió.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Caracas, Veneçuela; Comité de Aplicaciones de la Teledetección de la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Quito, Equador; Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya.

Finançament: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela.

 

Ortoimatge de l’Illa de Livingston 1:100.000 (1991-1993)

Realització d’una ortoimatge de l’Illa de Livingston, on es troba la base espanyola a l’Antàrtida. El projecte constava de les següents fases: realització d’una imatge a partir de dades del sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat-5; anàlisi de les imatges SPOT estereoscòpiques sobre l’illa per obtenir el model numèric d’elevacions i una ortoimatge; generació i publicació del mapa de l’illa a escala 1:100.000, a partir d’imatges SPOT; generació d’una seqüència animada de dos minuts i trenta segons simulant un vol sobre l’illa, emprant com a font d’informació l'ortoimatge 1:100.000 i el model numèric d’elevacions.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Departament de Geomorfologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, Espanya.

Finançament: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Madrid, Espanya.