• Imprimeix

Producció d'MDT

Prova pilot de vol LiDAR a Portugal (2004-2005)

L’ICC, durant l’hivern de 2004-2005, va realitzar un vol capturant dades amb l’altímetre làser LiDAR, amb cobertura del full 482 a escala 1:25.000, amb densitat d’escombrat de 0,25 punts/m2, el procés de les dades i l’edició manual de les mateixes, per a l'obtenció dels models digitals d’elevacions (terreny i superfície).

L’IGP i el Instituto Geográfico do Exército proporcionaren recolzament a la realització del projecte capturant dades GPS durant la realització del vol i prenent dades topogràfiques dins la zona de vol. A la finalització dels treballs, les tres parts redactaren, conjuntament, un informe tècnic.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Português (IGP), Lisboa, Portugal; Instituto Geográfico do Exército, Lisboa, Portugal.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

Model digital de superfície i model digital del terreny emprant el sistema LiDAR (2004-2005)

Realització, per part de l’ICC, d’un projecte per obtenir el model digital de superfície i el model digital del terreny de la franja costanera de la regió Emilia-Romagna, emprant l’altímetre làser LiDAR.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.

Finançament: Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.


Campanya LiDAR realitzada a Alemanya (2003)

Campanya aèria realitzada amb l’altímetre làser LiDAR, propietat de l’ICC, a Hessen. Es van dur a terme les següents tasques: pla de vol i adquisició de les dades LiDAR per a la generació del model digital del terreny d’aproximadament 35.000 hectàrees. Posteriorment, s’orientaren els punts i s’ajustaren les passades. El resultat d’una campanya LiDAR és un núvol de punts. En aquest cas, es capturaren amb una precisió de 15 cm en altimetria i 50 cm en planimetria, volant a una altura de 1.000 metres sobre el terreny.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Infoterra GmbH, Alemanya.

Finançament: Infoterra GmbH, Alemanya.

 

Campanya LiDAR realitzada a Alemanya i Àustria (2002)

Campanya aèria realitzada amb l’altímetre làser LiDAR, propietat de l’ICC, a Immenstadt, Kempten-Murnau i altres zones d’Alemanya, pròximes al llac de Constança, i a Pulkau i Drau (Àustria). Es realitzaren les següents tasques: pla de vol i adquisició de les dades LiDAR per a la generació del model digital del terreny, d’aproximadament 25.000 hectàrees. El resultat d’una campanya LiDAR és un núvol de punts. En aquest cas, es capturaren amb una precisió de 15 cm en altimetria i 50 cm en planimetria, volant a una altura de 1.000 metres sobre el terreny.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Infoterra GmbH, Alemanya.

Finançament: Infoterra GmbH, Alemanya.

 

Calibratge geomètric del sensor MOMS (1996-2000)

Va consistir en l’ajustament d’un model de deformació geomètrica i radiomètrica del sensor MOMS02/PRIRODA, i en l’extracció d’un model d’elevacions del terreny mitjançant les capacitats estereoscòpiques del sensor.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR), Munic, Alemanya.

Finançament: Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Madrid, Espanya.

 

Projecte ORFEAS (1995-1998)

Projecte aprovat en el 4t Programa Marc de Ciència i Tecnologia de la Unió Europea. L’objectiu fou estudiar la sinergia de combinar diferents tècniques d’avaluació del territori relacionades amb diferents sensors instal·lats en satèl·lits i avions. La contribució de l’ICC va incloure l’estudi de l’extracció de la informació que descriu el relleu d’un conjunt d’imatges SAR (Synthethic Aperture Radar) de parells ERS-1/2 actuant en combinació. Amb aquesta configuració, un satèl·lit segueix la mateixa òrbita que un altre amb un desplaçament temporal d’un dia. Es combinaren les tècniques interferomètriques amb les estereogràfiques, actuant sobre un parell d’imatges RADARSAT, per tal d’obtenir el millor model d’elevacions del terreny.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (Eidgenössische Technische Hochschule), Zuric, Suïssa; Institute of Computer Graphics, Graz, Àustria; Politécnico di Milano, Itàlia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment and Climate) de la Unió Europea.

 

Interferometria SAR, ERS-1 FRINGE (1994)

Participació de l’ICC en el grup de treball internacional en interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar), ERS-1 FRINGE, promogut i organitzat per l'ESA (European Space Agency), on es presentà un informe sobre les primeres experiències  amb aquesta tècnica, per part de l’ICC. L'ESA va proporcionar imatges SAR del satèl·lit ERS-1 per motivar el desenvolupament de les tècniques interferomètriques aplicades en l’extracció de models d’elevacions del terreny. També es va promocionar l’estudi de les tècniques interferomètriques diferencials, amb la finalitat de detectar petits moviments (de l’ordre de centímetres) del terreny.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); European Space Agency (ESA), Frascati, Itàlia.

Finançament: European Space Agency (ESA), Frascati, Itàlia.