• Imprimeix

Hidrologia

Vol LiDAR de les zones inundables d’Andorra (2006)

L’ICC va realitzar un vol capturant dades amb l’altímetre làser LiDAR, sobre una superfície de 6.000 hectàrees amb una densitat d’escombrat d’1 punt/m2, el procés de les dades i l’edició manual de les mateixes, obtenint els models digitals d’elevacions (terreny i superfície) amb l’objectiu, mitjançant posteriors estudis hidràulics, d'aconseguir establir la delimitació de les zones inundables del Principat d’Andorra.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.


AWARE (2005-2008)

L’objectiu fou oferir eines innovadores que permetessin controlar i predir la quantitat d’aigua disponible a les conques, a partir de la mesura de la quantitat de neu. D’aquesta manera es pretén fer prediccions dels fluxos d’aigua a mitjà i llarg termini per realitzar una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

L’ICC fou el responsable de desenvolupar un Geoservei que, seguint tots els requeriments del programa INSPIRE, fos capaç d’analitzar dades globals i locals per tal de calcular, arxivar i distribuir les informacions derivades de les dades d’innivació.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Itàlia; Politecnico di Milano, Itàlia; WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, Suïssa; Institut für Hydraulik, Gewässerkunde und Wasserwirtschaft Technische Universität Wien, Àustria; University of Slovenia, Eslovènia; Remote Sensing Data Engeneering, Itàlia; Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

Finançament: 6 Programa Marc de la Unió Europea.

 

Vol LIDAR del riu Savio (2005)

L’ICC va realitzar un vol capturant dades amb l’altímetre làser LiDAR, amb cobertura del riu Savio, amb una densitat d’escombrat de 0,5 punts/m2, el procés de les dades i l’edició manual dels mateixos, obtenint els models digitals d’elevacions (terreny i superfície) amb l’objectiu, mitjançant posteriors estudis hidràulics, d'aconseguir establir la delimitació de les zones inundables de la conca de l’esmentat riu.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.

Finançament: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.


Mesurament, control i gestió sostenible: la dimensió costanera (1998-2000)

L’objectiu era fer un estudi multidisciplinari del desenvolupament sostenible en un conjunt de zones de test de la costa oest de l'Índia, tenint en compte des dels aspectes hidrològics, geològics i biològics fins als socioeconòmics i culturals. L’aportació de l’ICC va consistir en participar en la síntesi del model d’estudi i en la construcció d’eines de monitoratge basades en tecnologia SIG.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Tata Energy Research Institute, Índia; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Portugal; Universidade Nova de Lisboa, Portugal; Università degli Studi di Trieste, Itàlia; National Institute of Oceanography, Índia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.

 

Aproximació global multidisciplinària de la circulació d’aigües subterrànies en àrees càrstiques i les seves conseqüències en els recursos hídrics i estudis mediambientals (1995-1996)

Recerca d’elements radioactius i elements de traçat en conques experimentals de França i Catalunya, i les seves implicacions en l’avaluació de recursos i en la problemàtica ambiental.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Geofluides-Bassins-Eau (Centre National de la Recherche Scientifique CNRS), Montpeller, França; Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya; Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratoire Souterrain (Centre National de la Recherche Scientifique CNRS), Montpeller, França; Istituto di Geochronologia (Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR), Pisa, Itàlia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Human Capital and Mobility) de la Unió Europea.


Antàrtica (1994-1996)

Per a la realització d’aquest projecte s’empraren imatges SAR (Synthetic Aperture Radar) del satèl·lit ERS-1 sobre la regió antàrtica. Es va explorar la possibilitat d’estimar gruixos de gel a partir de l’aplicació de la interferometria i es va realitzar l’extracció automàtica d’informació temàtica. A l’illa de Livingston es va comprovar el potencial de les imatges de radar per a la discriminació d’aigua, gel i roques. Es va estudiar el potencial de la fotogrametria terrestre per a l’estudi de la dinàmica de les glaceres i es van prendre mesures del volum de gel perdut per una glacera entre dos anys d’obtenció d’informació.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Departament de Geomorfologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, Espanya.

Finançament: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Madrid, Espanya.


Intercanvi de matèria i circulació de l’aigua en el medi càrstic (1993-1995)

L’objectiu d’aquest projecte era posar de manifest les possibilitats d’utilització del radó i de la radioactivitat natural com a paràmetres característics del tipus de circulació de l’aigua en aqüífers de diferent naturalesa. Desenvolupament de la part experimental del projecte en 11 sistemes hidrològics.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Laboratoire Geofluides-Bassins-Eau (Centre National de la Recherche Scientifique CNRS), Montpeller, França.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Human Capital and Mobility) de la Unió Europea.


Estudis integrats de conques (IBS) (1993-1998)

Estudi integrat d’unes conques sedimentàries europees, prèviament seleccionades, i la seva modelització dinàmica. L’estudi incloïa conques en règim d’extensió i en règim de compressió. Es va modelitzar la resposta sedimentària al règim tectònic i es va estudiar la compactació i circulació de fluids en els sediments.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, França; Elf Aquitaine Production, França; Vrije Universiteit, Amsterdam, Països Baixos; Universitat de Barcelona, Espanya; Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC), Barcelona, Espanya; École Normale Supérieure, París, França; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Montpeller, França; École Nationale Supérieure de Géologie, Nancy, França; Universität Tübingen, Alemanya; University of Newcastle, Regne Unit; Groupement pour l'Étude des Structures Souterraines de Stockage, Palaiseau, França; Universität Friedericiana Karlsruhe, Alemanya; Norsk Hydro, Bergen, Noruega.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Joule II) de la Unió Europea.