• Imprimeix

Captació de dades

Mesurament de punts de camp per al calibratge de sensors per a Z/I Imaging GmbH (2016)

L’empresa alemanya Z/I Imaging GmbH (Z/I) va demanar a l’ICGC el mesurament de 81 punts de control de camp situats al municipi de Reus (Baix Camp), a fi d’utilitzar-los per al calibratge de sensors de l’empresa Leica Geosystems.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Z/I Imaging GmbH, Alemanya.

 

CENSAT (2015)

L’ICGC va signar un acord amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) i la Universitat de Florida, per a la creació, a Barcelona, del Centre de Tecnologies i Aplicacions per a Microsatèl·lits (CENSAT). CENSAT serà un centre d’anàlisi, disseny de tecnologies i explotació d’aplicacions científiques i comercials per a microsatèl·lits.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Universitat de Barcelona (UB); Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC); University of Florida, EUA.

 

Vol digital del gasoducte Marsella - Ginebra (2006-2007)

L’ICC va realitzar un vol fotogramètric digital amb cobertura del gasoducte Marsella-Ginebra, amb una grandària de píxel sobre el terreny de 20 cm. A més, es processaren les imatges capturades i es calcularen les trajectòries de vol.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); SETIS, Groupe Degaud, Grenoble, França.

Finançament: SETIS.

 

Vol digital del Departament de Lot (2006)

L’ICC va realitzar un vol fotogramètric digital amb cobertura del Departament de Lot, a França, amb una grandària de píxel sobre el terreny de 50 cm. A més, es processaren les imatges capturades i es calcularen les trajectòries de vol.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Alpes Pyrénées Images, Groupe Degaud, Grenoble, França.

Finançament: Alpes Pyrenées Images, Groupe Degaud, Grenoble, França.

 

Anàlisi comparativa de dades LIDAR capturades a 6.000 metres (2006)

L’objectiu d’aquest projecte fou intercanviar experiències en el calibratge i el procés de dades LiDAR obtingudes a aquesta altitud.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

Finançament: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

 

Digitalització de fotografia aèria per a la restitució digital (França) (1995-1997)

L’aparició de sistemes fotogramètrics que treballen sobre imatges digitals està generant convenis per digitalitzar la informació analògica continguda a les fotografies aèries. L’instrument per a l’esmentat procés és l’escàner fotogramètric, en el cas de l’ICC els sistemes PS1 i TDSCAN d’Intergraph. Aquests sistemes són capaços de digitalitzar imatges amb diferents resolucions i amb una precisió contrastada de 4 µm. Un cop les fotografies aèries estan digitalitzades, és possible visualitzar-les amb estacions fotogramètriques 2D o 3D, fer les mateixes tasques que es farien amb els sistemes analítics i gaudir de la capacitat d’automatització de processos, com l’extracció automàtica de models d’elevacions del terreny o del reconeixement semiautomàtic d’objectes cartogràfics.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Géographique National (IGN), París, França.

Finançament: Institut Géographique National (IGN), França.

 

GEOCAL (1995-1997)

Projecte de recerca per al calibratge geomètric periòdic en vol de la càmera MOMS-2p al llarg de la missió en què fou embarcada en el mòdul PRIRODA de l’estació orbital MIR. Després de l’estudi de les característiques del sensor, i de les dades associades que proporcionava la DLR, s’establí el model d’orientació de les imatges que es validà amb imatges de missions anteriors i es definí un model de calibratge geomètric en vol.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Oberpfaffenhofen Institut für Optoelectronik de la Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR), Munic, Alemanya.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

LPFICC (1995-1997)

Projecte de recerca per avaluar la potencialitat cartogràfica dels sensors de tres línies tipus MOMS, realitzant un prototipus de programari d’orientació mitjançant la transferència de punts i la determinació d’òrbites. Les fases del projecte foren: elaboració del prototipus de programari; aerotriangulació d’un bloc d’imatges MOMS sobre Catalunya; avaluació del potencial cartogràfic.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Lehrstuhl für Photogrammetrie und Fernerkundung, Munic, Alemanya.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Avaluació de les capacitats fotogramètriques del MOMS (Bolívia) (1995-1996)

El sensor MOMS és un instrument que combina la capacitat de capturar imatges hiperespectrals amb la de capturar imatges estereoscòpiques. Aquesta darrera possibilitat va conduir a la formalització de convenis amb la DLR alemanya per obtenir imatges captades durant el vol del transbordador espacial sobre Bolívia, i amb l'Instituto Geográfico Militar de Bolivia per obtenir punts de control i de test per a l’orientació d’aquestes imatges. Els objectius de l’ICC es centraren en: ajustar un model de deformació geomètrica del sensor, extreure el model d’elevacions del terreny mitjançant les capacitats estereoscòpiques del sensor i construir una ortoimatge de la zona.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Militar de Bolivia, La Paz, Bolívia; Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR), Munic, Alemanya.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Veneçuela (1994)

Projecte de demostració dels avantatges que comporta l’ús del recolzament aeri per a l’aerotriangulació d’un bloc fotogramètric, especialment en zones on la determinació de punts de camp resulta difícil i extremadament costós. Les fases del projecte foren: establir una estació de referència per al posterior procés de les observacions aèries GPS (Global Positioning System); postprocés de les dades GPS (aèries – estació de referència), i aerotriangulació del bloc. Es va realitzar un ajustament d’un bloc fotogramètric a escala 1:60.000 de 650 fotogrames amb només 17 punts de camp de recolzament.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Veneçuela; Fundación de Geografía y Cartografía Militar (FUNGECAMIL), Ministerio de la Defensa, Caracas, Veneçuela.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

Test geomètric de les imatges ERS-1 sobre Frankfurt (1993)

Participació en la primera fase del test OEEPE-GeoSAR, que consistí en la comparació de models geomètrics per a imatges de radar SAR (Synthetic Aperture Radar) del satèl·lit ERS-1. Cadascun d’aquests models conté un conjunt de constants característiques de la plataforma i del sensor i un altre conjunt de paràmetres que cal ajustar amb informació externa, normalment punts de control localitzats al sòl. Per a la comparació, es va emprar un mateix conjunt de dades, que consistia en una imatge de Frankfurt, el model d’elevacions de la zona i alguns mapes per tal de localitzar punts de control i de test.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: University College London, Regne Unit; Technische Universität Wien, Viena, Àustria; Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR), Munic, Alemanya; Thomson CSF, Bagneux, França; Istar, Valbonne, França.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

Processos de recolzament aeri per a l’aerotriangulació: Gàmbia (1993)

Projecte de demostració dels avantatges que comporta l’ús del recolzament aeri per a l’aerotriangulació d’un bloc fotogramètric. Es va obtenir l’ajustament d’un bloc fotogramètric a escala 1:50.000 de 515 fotogrames amb només 22 punts de camp de recolzament.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); TopScan, Stuttgart, Alemanya.

Finançament: TopScan, Stuttgart, Alemanya.


Fairfield - Triangulació aèria amb GPS (1992)

Projecte de demostració de l’ús de les tècniques cinemàtiques GPS (Global Positioning System) de recolzament aeri per a l’orientació de sensors en el bloc de Fairfield (Califòrnia).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); TopScan, Stuttgart, Alemanya.

Finançament: TopScan, Stuttgart, Alemanya.

 

Valoració de la capacitat tècnica europea per al tractament i interpretació de la informació dels satèl·lits d’observació de la Terra (1991)

L’objectiu d’aquest projecte fou promoure un major desenvolupament de la indústria de telecomunicacions via satèl·lit, determinar les causes que motiven la baixa activitat de les empreses que es dediquen a la teledetecció a Europa i aportar suggeriments per optimitzar la capacitat dels grups europeus per extraure informació rellevant dels satèl·lits d’observació de la Terra. La gran inversió que fan els països europeus en el llançament i seguiment d’aquests satèl·lits no es correspon amb la demanda de les imatges que se’n generen, contràriament al que ha passat en el camp de les telecomunicacions via satèl·lit.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Smith Associates, Londres, Regne Unit.

Finançament: Unió Europea.

 

Test Urgell – Triangulació aèria amb GPS (1990-1992)

Projecte de recerca per analitzar els errors característics del posicionament GPS (Global Positioning System) cinemàtic en un entorn operatiu. Es desenvoluparen les següents fases: adequació de l’avió per a la instal·lació d’una antena i un receptor GPS, i disseny i realització de vols fotogramètrics de test; procés de les dades i aerotriangulació del bloc fotogramètric; avaluació definitiva dels resultats i presentació en diferents fòrums.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Institut für Photogrammetrie, Stuttgart, Alemanya; Rijkwaterstaat, Delft, Països Baixos.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


AT-DTM: Triangulació aèria amb models digitals del terreny (1989-1990)

Projecte de recerca sobre triangulació aèria recolzada amb models d’elevacions del terreny. De les simulacions fetes es desprèn que l’ús dels models digitals del terreny (MDT) en l’aerotriangulació és aconsellable en aplicacions basades en imatges de satèl·lit, quan els punts de control són massa costosos i en aplicacions que requereixen MDT per a d’altres usos.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Lehrstuhl für Photogrammetrie und Fernerkundung, Munic, Alemanya.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.