• Imprimeix

Bases cartogràfiques, SIG, IDE

Simbologia cartogràfica per a una base de dades d’una empresa petroliera (2016)

Per encàrrec de l’empresa The Sanborn Map Company Inc., l’ICGC va elaborar la simbologia cartogràfica de totes les àrees operacionals d’una empresa petroliera. Per a aquest projecte es va analitzar tota la geoinformació emmagatzemada a la base de dades de l’empresa petroliera per dissenyar una cartografia de qualitat. Posteriorment es va dissenyar la simbologia i la seva implementació en programari SIG. La simbologia es va dissenyar per a diferents escales i es van desenvolupar eines pròpies per facilitar la feina dels tècnics i millorar el rendiment de la producció. Cal destacar la complexitat del disseny de la simbologia degut al centenar d’elements presents en una àrea operacional petroliera.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); The Sanborn Map Company Inc., EUA.

 

Generalització de la base topogràfica 1:5.000 d’Andorra (2015)

Canvi del sistema de referència i del sistema de coordenades del tall geodèsic d’Andorra.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Govern d’Andorra.

 

Actualització de la base topogràfica d’Andorra (2013)

Usant com a base el vol fotogramètric sobre el Principat d’Andorra de l’any 2012, per a la realització de l’ortofoto d’aquest Principat, l’ICC va actualitzar la seva base topogràfica a escala 1:5.000. Aquest procés, a més, permetrà en un futur una generalització a cartografies topogràfiques d’escales menors. Les especificacions d’aquest producte es van adaptar a la realitat geogràfica andorrana.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra.

 

GIS4EU: Provision of interoperable datasets to open GI to the EU communities (2007-2009)

La participació de l’ICC s’emmarcà en el procés de transposició de la directiva europea INSPIRE, ja fos com a proveïdor de dades regional o com a col·laborador en el disseny d’un model de dades comú, i l’establiment dels mecanismes de transformació de les dades de l’ICC que facilitin l’explotació conjunta amb altres organismes europeus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche sul Sistema Lagunare di Venezia, Itàlia; Intergraph GmbH, Alemanya; Vyskummy ústav geodézie a kartografie v Bratislave, Eslovàquia; Universitat de Girona, Espanya; Geographical Information Systems International Group, Itàlia; Földmérési és Távérzékelési Intézet, Hongria; Regione Liguria, Itàlia; Regine Piemonte, Itàlia; University of Nottingham, Regne Unit; Comune di Genova, Itàlia; Università di Roma “La Sapienza”, Itàlia; Intergraph Polska, Polònia; Instituto Geográfico Português (IGP), Portugal; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, França; INSIEL Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., Itàlia; CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, Itàlia; Institut für Geoinformatik (Universität Münster), Alemanya; Intergraph Italia, Itàlia; Regione Veneto, Itàlia; Magistrato alle Acque di Venezia, Itàlia; Università IUAV di Venezia, Itàlia.

Finançament: Cofinançat per la Unió Europea.

 

IDE Univers (2007-2008)

Promoció de la participació de les universitats i dels centres de recerca en la creació d’una IDE (Infraestructura de Dades Espacials).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNRIREA), Milà, Itàlia; Instituto de Cartografía de Andalucía, Espanya; Regione Emilia-Romagna (Organizzazione, Sistemi informativi e telematica – Servizio Sistemi Informativi Geografici), Itàlia; University of the Aegean – Department of Geography, Grècia. Liderat pel Departament de Governació i Administracions Públiques.

Finançament: INTERREG IIIC MEDOC.

 

Infraestructura de Dades Espacials Europea (2007)

La IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya) va recolzar aquesta infraestructura per a l’estudi “State of Play”, que analitza l’estat de les IDEs a nivell europeu.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i IDEs de països europeus.

Finançament: Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea.

 

Sistema d’informació documental geogràfica de la medina de Tunis (2003-2005)

L’objectiu del projecte va consistir en donar suport a la preservació del patrimoni i l’herència cultural del centre històric de la ciutat de Tunis. Les activitats establertes al programa foren: la informatització de la cartografia de l’àrea de salvaguarda i de gestió, mitjançant un sistema d’informació geogràfica; la informatització de l’oficina d’estudis, mitjançant la dotació corresponent d’equipament informàtic; la informatització de l’arxiu topogràfic de l’associació, mitjançant la implementació d’un sistema de gestió documental cartogràfic; la formació del personal de l’ASM sobre l’ús d’equipaments i aplicacions informàtiques, i l’execució d’un projecte pilot per validar el correcte funcionament dels productes desenvolupats.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Madrid, Espanya; Association de Sauvegarde de la Médina (ASM), Tunis, Tunísia.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Madrid, Espanya.


Base cartogràfica 1:5.000 d’Andorra (2003-2005)

L’ICC va realitzar el mapa topogràfic 1:5.000 3D i l’ortofoto en infraroig color, amb cobertura del Principat d’Andorra, amb una superfície de 64.750 hectàrees, i l’ortofoto en color 1:5.000, amb cobertura del Principat d’Andorra i els seus voltants, amb una superfície de 78.750 hectàrees. Per al vol fotogramètric, a escala 1:20.000, es va emprar la tècnica de la doble càmera, utilitzant simultàniament pel·lícula en color i en infraroig color, cadascuna d’elles muntada en una càmera diferent.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.


Cartografia 1:500 3D dels nuclis urbans del Principat d’Andorra (2001-2002)

L’objectiu del projecte fou realitzar la cartografia oficial a escala 1:500 3D del Principat d’Andorra. El projecte inclogué la restitució, la revisió de camp i l’edició de 1.570 hectàrees.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

 

Cartografia 1:1.000 3D del fons de les valls del Principat d’Andorra (2001-2003)

El projecte va incloure la restitució 1:1.000 3D, la revisió de camp i l’edició del fons de les valls del Principat d’Andorra, concretament de 2.760 hectàrees.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

 

Cartografia urbana de Buenos Aires 1:500 (1996-1997)

El projecte consistí en la restitució fotogramètrica digital a escala 1:500, per part de l’ICC, de 4.364 hectàrees de la ciutat de Buenos Aires. La restitució es va fer a partir d’un vol fotogramètric a escala 1:3.500.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); CATRELSA, Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), Argentina.

 

Cadastre de la Tierra del Fuego (1995-1996)

L’objectiu del projecte fou donar suport en la realització del cadastre urbà i rústic de la província argentina de la Tierra del Fuego. Pel que fa al cadastre de rústica, la base de treball era un mosaic d’imatges SPOT hiperespectrals. Aquestes imatges es varen capturar al llarg de dos estius australs i, malgrat això, la presència de núvols fou molt elevada. Un cop les imatges foren recolzades i orientades, es va fer un mosaic per eliminar els núvols, i es va generar una imatge virtual contínua. Per complementar el cadastre es varen interpretar els usos del sòl de la província i s’integraren amb les altres informacions extretes durant el projecte.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Informática Catastral y Medio Ambiente, Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Banc Mundial. Concurs internacional.


Illes Galàpagos (1995)

El projecte va consistir en la generació d’una base cartogràfica digital de l’arxipèlag de les Galàpagos a partir d’imatges del satèl·lit Landsat-TM, com a element bàsic per a la implementació d’un sistema d’informació geogràfica. Aquest sistema contenia tota la informació disponible de les institucions que varen participar al projecte.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto de Ingeniería, Caracas, Veneçuela; Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Quito, Equador; Instituto Geográfico Militar, Quito, Equador; Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Quito, Equador; Estación Científica Charles Darwin, Illes Galàpagos, Equador; Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada, Quito, Equador; Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya.

Finançament: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Quito, Equador.