• Imprimeix

Ofertes de treball

Ofertes de treball actives de l'ICGC

La selecció de personal a l’Institut es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció s’avalua la idoneïtat de les candidatures al lloc de treball de la vacant. 

Si estàs interessat/da en treballar a l’ICGC, en aquest apartat hi publiquem les ofertes actives.

Per participar en el procés de selecció, cal enviar la candidatura seguint les instruccions que s'indiquen en cada procés. Cal indicar el número de referència.

Llista d'ofertes actives

Protecció de dades personals

Us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre les diferents candidatures i poder portar a terme els processos de selecció de personal, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat. Per a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.