• Imprimeix

Presentació "Els mapes de variables biofísiques de les masses forestals arbrades de Catalunya: nova edició”

 

Quan

Data 02.12.2021

Horari

de 09.30 a 11.30 hores

On

Format: Presencial i en línia

 

Presencial:
Sala d'Actes de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Veure mapa

La motivació de generar uns mapes de variables biofísiques de l’arbrat de Catalunya parteix del convenciment que un millor coneixement de les masses forestals proporcionaria un salt qualitatiu en la seva planificació i gestió. Amb aquesta motivació, l’equip format per personal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) van generar una primera versió de mapes d’alta resolució que quantificaven les principals variables biofísiques de les masses forestals arbòries de Catalunya, a partir de les dades LiDAR de cobertura capturades entre els anys 2008 i 2011, parametritzades amb les dades de les parcel·les del tercer inventari forestal nacional i altres inventaris forestals.

En aquesta jornada es presentarà una segona versió millorada d’aquests mapes, a partir de les dades LiDAR de les cobertures 2016 a 2017, prenent com a base les dades del quart inventari forestal nacional. Es farà especial menció a les aproximacions metodològiques i millores introduïdes en el processat de les dades, noves aproximacions dels models utilitzats i presentació dels resultats, per obrir finalment un entorn de discussió i prospectiva sobre la viabilitat i idoneïtat de noves tècniques i aproximacions.

Programa

09.30 – 09.45

Benvinguda i presentació de la jornada
Julià Talaya, subdirector general de Geodèsia i Cartografia, ICGC

09.45 – 10.15

Natura i processat de les dades LiDAR
Ariadna Just, ICGC

10.15 – 10.45

De les mètriques LiDAR a les variables biofísiques
Jordi Vayreda Duran, investigador del CREAF

10.45 – 11.15

Les noves cartografies publicades
Jordi Vayreda Duran, investigador del CREAF, i Ariadna Just, ICGC

11.15 – 11.30

Espai de debat i cloenda
Moderador: Jordi Corbera, ICGC

Logos de l'ICGC i del CREAF