• Imprimeix

Jornada "Geoquímica ambiental. Una eina per conèixer la qualitat del nostre entorn"

 

Quan

Data 30.05.2017

Horari

de 09:30 a 13:40 hores

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Veure mapa

Els processos naturals i l’activitat humana modifiquen de forma continuada el quimisme del medi que ens envolta. El fet de conèixer els sistemes geoquímics del nostre entorn ajuda a resoldre diversos aspectes ambientals que condicionen el desenvolupament i la sostenibilitat de la nostra societat i del conjunt d’éssers vius. En aquest context, al llarg de les darreres dècades ha guanyat força el concepte “geoquímica ambiental”, entesa com una branca interdisciplinària de les ciències de la Terra, adreçada a l’estudi dels efectes dels processos geoquímics naturals i antropogènics en el medi ambient en general.

Recentment, l’ICGC ha publicat la monografia tècnica Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull d’articles. La publicació, en la qual han participat un total de 65 especialistes, inclou un recull de 22 articles que versen sobre l’aplicació de la geoquímica ambiental en: determinar composicions i propietats geoquímiques de referència dels materials que constitueixen el substrat geològic; entendre els processos geoquímics i hidrogeoquímics naturals que tenen o poden tenir uns efectes en la qualitat del medi ambient i els recursos disponibles; identificar i caracteritzar la contaminació del medi associada a l’activitat antròpica, i, atenuar, remeiar, emmagatzemar i gestionar residus.

L’ICGC acollirà aquesta jornada a la seva seu amb l’objectiu de debatre sobre l’estat de l’art de la geoquímica ambiental a Catalunya i d’identificar possibles actuacions de futur en aquesta branca de les ciències de la Terra. La jornada s’adreça a tots els professionals de l’Administració, del món empresarial i de l’àmbit acadèmic interessats en la geoquímica i la seva aplicació en la caracterització i la gestió de la qualitat del nostre entorn. Es lliurarà un exemplar de la monografia tècnica a tots els assistents.

Programa

09:30 - 09:55

Lliurament d'acreditacions als assistents

09:55 - 10:00

Benvinguda i presentació de la jornada
Jaume Massó i Cartagena, director de l'ICGC

10:00 - 10:10

Miquel Vilà, Àrea de Geologia i Recursos, ICGC

Veure a Slideshare

10:10 - 10:30

Josep A. Domènech, Departament de Gestió i Sòls Contaminats, Agència de Residus de Catalunya

Veure a Slideshare

10:30 - 10:50

Emilio Orejudo, Unitat de Recuperació i Millora d'Aqüífers, Agència Catalana de l'Aigua

Veure a Slideshare

10:50 - 11:10

Ramon Quiles, Van Walt

Veure a Slideshare

11:10 - 11:40

Pausa cafè

11:40 - 12:00

Jordi Bruno, Amphos 21 Consulting SL

Veure a Slideshare

12:00 - 12:20

Manuel Viladevall, Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona

Veure a Slideshare

12:20 - 12:40

Cristina Domènech, MAG, Grup de Mineralogia Aplicada i Geoquímica de Fluids, Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona

Veure a Slideshare

12:40 - 13:20

Taula rodona
Geoquímica ambiental a Catalunya: necessitats, aplicacions i possibles actuacions de futur

  • Jordi Cirés, cap de la Unitat de Geologia, Àrea de Geologia i Recursos, ICGC. Presentador/moderador
  • Emilio Orejudo, Unitat de Recuperació i Millora d'Aqüífers, Agència Catalana de l'Aigua
  • Josep A. Domènech, Departament de Gestió i Sòls Contaminats, Agència de Residus de Catalunya
  • Jordi Bruno, Amphos 21 Consulting SL
  • Manuel Viladevall, Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona
  • Albert Soler, Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona

13:20 - 13:40

Torn obert de paraules