• Imprimeix

Visualitzador de canvis urbanístics

El visualitzador de canvis urbanístics és l'eina que l'ICGC posa en el seu Betaportal per tal de facilitar la detecció de canvis geogràfics i urbanístics sobre la cartografia oficial i determinar el moment en què aquests s'han produït

3/7/14 18.03

Aquesta eina és adreçada a ajuntamentsarquitectesurbanistes i a la ciutadania en general amb l'objectiu de facilitar la detecció, la valoració i l'avaluació de canvis en edificacions, carrers, urbanitzacions, etc. i ha de ser útil especialment en tot allò referent a la Llei d'urbanisme.

El visualitzador de canvis urbanístics pot ser dividit en 2, 4, 6 o 8 finestres segons voluntat de l'usuari, i per a cada una d'elles es pot triar l'any en què es vol visualitzar l'ortofoto corresponent (1956 i entre el 1994 i l'actualitat), i també el mapa topogràfic de l'ICGC i el mapa urbà de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Cal tenir en compte que el recobriment de l'ortofoto no abasta la totalitat de Catalunya cada any, fet pel qual per alguns dels anys no es visualitza informació en determinades àrees. Les diferents finestres del visor estan sincronitzades entre sí, mostrant en tot moment la informació de la mateixa zona. A més, es disposa d'un punter ubicat al mateix punt en cadascuna de les finestres que permet fer comparacions dels diferents punts de forma ràpida, visual i directa.