• Imprimeix

Vídeo: La mesura de la Terra

Ja podeu veure el nou vídeo "La mesura de la Terra". Aquest documental té per finalitat mostrar l'evolució de la representació de la Terra des de l'Antiguitat fins als nostres dies

3/10/14 17.54

El pas d'entendre la Terra com un lloc pla a ser representada en forma esfèrica, els primers càlculs per a conèixer la mida d'aquesta esfera; les primeres orientacions de les representacions terrestres; la influència de la religió; l'ús de la longitud i de la latitud per a posicionar-se; les distintes finalitats per les quals s'ha fet, al llarg dels anys, l'elaboració de mapes: comercial, militar, polític, etc.; la precisió del posicionament dels elements que s'hi representen; la importància de la impremta en la difusió de mapes, que ha passat de ser un document valuós i únic a poder ser-ne d'ús comú i diari i, fins i tot de decoració; el salt a la cartografia moderna fins arribar a l'activitat cartogràfica de l'ICGC. Tot això s'explica en aquest vídeo.