• Imprimeix

Tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya

L'objecte de la convocatòria dels ajuts de suport a la recerca és recolzar els grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques

16/9/14 17.59

L'objecte de la convocatòria dels ajuts de suport a la recerca és recolzar els grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

Tres grups de recerca en els quals hi participa l'ICGC han estat reconeguts com a grup consolidat, per al període 2014-2016, per l'Agència de Gestió d'Ajuts de la Generalitat de Catalunya:

El grup d'estudis d'història de la cartografia, és format per investigadors de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Girona, de la Universitat de Lleida, de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), de la Universitat de València, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de l'Instituto Geográfico Nacional i de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Recordem que aquest grup manté aquest reconeixement des de l'any 2009.

L'altre grup és el de processos geològics actius i risc, format per 22 tècnics de l'ICGC, 12 dels quals són doctors. Aquest grup manté aquest reconeixement des de l'any 2005.

I, el grup "PaleoRisk Research Group", dirigit pel Dr. Lothar Schulte de la Universitat de Barcelona (UB), en el qual participen la UB, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF), la Universitat de Zuric, la Universitat de Berna, la Universitat de Fribourg i l'ICGC.

Per a accedir a aquests ajuts, el grup de recerca ha de complir una sèrie de requisits com ara: el treball conjunt ha de tenir un mínim de tres anys; ha d'estar format per un mínim de 5 investigadors, 3 dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla i amb dedicació completa, i un d'aquests 3 doctors ha d'assumir la coordinació del grup; el grup ha d'acreditar tenir o haver tingut, com a mínim, un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca (mínim 20 000 euros) en actiu durant el període dels 4 anys anteriors a l'ajut, i haver tingut un mínim de dues tesis en el moment de presentar la sol·licitud o tenir la data fixada de lectura.