• Imprimeix

Notícia 550 - Premi a la comunicació presentada en el X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables

4/10/22 8.57
Ponent impartint la conferència

Tècnic de l'ICGC impartint la ponència

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha presentat en el X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables, celebrat els dies 12-16 de setembre a Granada, 8 comunicacions sobre la importància dels inventaris de fenòmens geològics (SIRG) i els resultats dels projectes europeus sobre prevenció dels riscos geològics (Pyrmove i MOMPA) i recerca (GeoRisk).

Seguint la iniciativa d'edicions anteriors, es van atorgar premis a les ponències que presentaven un avenç metodològic o tecnològic, essent premiada la ponència Comunicació de la geoinformació 3D mitjançant visors web i entorns immersius de realitat mixta en problemes de talussos i vessants preparada pels tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, del Grup d'Investigació Consolidat RISKNAT de la Universitat de Barcelona, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de BGC Engineering Inc. de Canadà.

Les contribucions presentades se centren en la captació de dades, els inventaris de moviments del terreny i l'auscultació en els camps de les tècniques de reconeixement, l'anàlisi de la susceptibilitat, i la perillositat i el risc; també inclouen la gestió i la mitigació del risc en infraestructures de transport.

El simposi, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, constitueix un fòrum independent, obert i pluridisciplinari, que se celebra cada quatre anys des de 1988. El seu objectiu és fomentar l'intercanvi d'idees entre enginyers, geòlegs de diferents àmbits (universitaris, administracions i empreses) que treballen en el camp dels moviments de vessants. Durant el congrés es presenten els avenços científics i tècnics que han tingut lloc des de l'edició precedent i es facilita la seva difusió mitjançant la publicació de la memòria.