• Imprimeix

Notícia 546 - L'ICGC participa en el nou projecte de creació d'un servei geològic per a Europa

8/9/22 7.02
Logos organismes participants

L'ICGC participarà activament en el nou projecte impulsat per la Comissió Europea per crear un servei geològic per a Europa, liderant dues línies d'actuació relacionades amb l'avaluació del potencial de l'energia geotèrmica a Catalunya i l'ús sostenible dels recursos hídrics subterranis.

L'any 2019, la Comissió va presentar el full de ruta del Pacte Verd Europeu per assolir una economia climàticament neutra el 2050. En aquest marc s'inscriu el nou projecte GSEU (A Geological Survey for Europe), liderat per EuroGeoSurveys, en què l'ICGC participarà juntament amb altres 47 serveis geològics d'arreu d'Europa.

El projecte GSEU, cofinançat pel programa marc Horizon Europe per a la recerca i la innovació, vol contribuir a assolir els objectius del Pacte Verd Europeu, difonent el coneixement dels recursos geològics (energia, aigua, matèries primeres) del subsol. Es vol així contribuir a la descarbonització de l'economia, a la protecció del medi i a l'ús sostenible dels recursos.

En el marc d'aquest projecte, l'ICGC liderarà, juntament amb els serveis geològics de l'estat espanyol (IGME-CSIC) i portuguès (LNEG), l'elaboració del nou ATLES pan­europeu digital de capacitats geoenergètiques sostenibles sobre el potencial de l'energia geotèrmica i la capacitat d'emmagatzematge subterrani d'energies renovables a Europa. El nou Atles s'integrarà dins la Infraestructura Europea de Dades Geològiques i servirà per representar les accions de comunicació i difusió de resultats del paquet de treball de GeoEnergia d'aquest projecte europeu.

L'ICGC donarà així un nou pas endavant en els treballs d'avaluació del potencial dels recursos d'energia geotèrmica en el territori de Catalunya i la seva posada al servei de la descarbonització i la transició energètica, a la vegada que facilitarà la seva difusió a través de la nova plataforma de la Unió Europea.

D'altra banda, l'Institut liderarà la preparació d'una base de dades a escala europea sobre xarxes de monitoratge de la qualitat i quantitat de l'aigua subterrània que s'integrarà en un nou servei d'informació per a la gestió intel·ligent de dades hidrogeològiques europeu. El futur servei d'informació seguirà els coneguts com a principis FAIR (dades trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables).

A banda d'aquests dos projectes que liderarà l'ICGC, l'Institut també participarà en d'altres. Així, assumirà tasques per avaluar la vulnerabilitat de la zona costanera, especialment exposada als efectes del canvi climàtic, i per validar nous mètodes desenvolupats en el marc del projecte per a la modelització i visualització 3D de recursos geològics.

Mitjançant la participació de l'ICGC en el nou projecte GSEU, es posarà al servei de les institucions europees i de tota la ciutadania el coneixement geològic dels recursos disponibles a Catalunya, per tal d'impulsar la transició energètica i lluitar contra l'emergència climàtica.

El projecte GSEU tindrà continuïtat amb les activitats realitzades en el marc dels projectes GeoERA HotLime i GeoERA-MUSE que s'han executat entre el 2018 i el 2021 en els quals també ha participat l'ICGC.