• Imprimeix

Notícia 525 - MOMPA: un projecte europeu per elaborar un mapa pilot de risc d'esllavissades als Pirineus

10/5/22 7.16

El dia 13 de maig de 10 a 13 hores es presenta a la seu de l'ICGC els resultats del projecte Monitorización de movimientos del terreno y protocolos de actuación (MOMPA). La jornada és organitzada pels socis del projecte: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement de França i Andorra Recerca + Innovació.

Aquest projecte és enfocat al monitoratge dels moviments del terreny amb tècniques interferomètriques i la seva integració en protocols d'actuació per tal de millorar la gestió del risc amb la incorporació de tècniques innovadores. L'àmbit territorial d'actuació ha estat la zona dels Pirineus que inclou Alt Urgell, Cerdanya, Capcir, Conflent i Andorra.

Els socis participants del projecte pretenen afrontar aquest problema amb la realització de mapes de perillositat basats en la interpretació de dades interferomètriques de satèl·lit que ajudin a avaluar l'impacte potencial sobre els elements vulnerables. En determinats indrets especialment vulnerables, en els quals es coneixen o s'han establert l'existència de moviments de vessant, es defineixen protocols d'actuació d'acord a llindars de velocitat que es posen a disposició de Protecció Civil. La finalitat és millorar la capacitat d'anticipació de resposta respecte els riscos geològics i la gestió de catàstrofes naturals.

Lloc: Sala d'Actes de l'ICGC
Dia: 13 de maig / Hora: 10-13 hores / Acte obert al públic.
Per inscriure-us cliqueu aquí.