• Imprimeix

Notícia 501 - Mapa de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

9/12/21 8.41

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals han elaborat el nou mapa d'alta resolució de l'arbrat de Catalunya, que permet determinar les variables biofísiques dels boscos de Catalunya, com el carboni emmagatzemat, amb una resolució 2 500 vegades més alta que els inventaris forestals tradicionals.

En total s'han elaborat 10 mapes, un per a cadascuna de les variables biofísiques estructurals bàsiques que defineixen un bosc: biomassa aèria total; carboni aeri total; volum amb escorça; biomassa foliar; àrea basal; recobriment arbori; diàmetre normal mitjà; alçada mitjana; índex d'àrea foliar, i densitat de peus per hectàrea.

El mapa s'ha elaborat amb models desenvolupats pel CREAF per descriure cadascuna de les deu variables forestals a partir de dades de camp i de mètriques obtingudes per l'ICGC amb dades lidar. Amb aquests models, l'Institut ha generat i distribuït els mapes, amb una resolució excepcional.

El coneixement profund de l'arbrat suposa un salt qualitatiu en la planificació i gestió forestal, i es traduirà en el desenvolupa­ment de polítiques més efectives, una millor prevenció dels incendis i la planificació de projectes de caire mediambiental i d'ordenació territorial més eficient.

Aquesta geoinformació precisa de l'arbrat de Catalunya podrà ser utilitzada per diversos departaments i institucions en el marc de diverses tasques i projectes, com ara la simulació d'incendis forestals, la predicció de la humitat del sòl, la determinació de coeficients de pastura, estudis sobre l'ordenació de finques públiques, la redacció de plans forestals municipals o l'elaboració i actualització del mapa de vulnerabilitat a la sequera per tot Catalunya.

Aquests mapes de variables biofísiques dels boscos de Catalunya es poden descarregar des del web ICGC o utilitzar com Web Map Service (WMS).