• Imprimeix

Notícia 490 - Publicat el Calendari per al 2022

12/11/21 11.06

El Calendari per al 2022 de l'ICGC mostra els efectes que va tenir al Delta de la Tordera el temporal Gloria, produït el 19-23 de gener de 2020.

L'Institut realitza vols específics per mostrar les afectacions que deixen sobre el territori els fenòmens naturals que es produeixen amb la finalitat de disposar, mostrar i comparar els canvis ocasionats en el terreny.

En aquest sentit va generar ortoimatges a partir d'imatges d'alta resolució preses amb la càmera aèria fotogramètrica dels vols fets abans, durant i poc després del Gloria.

Els danys del temporal, que van afectar tot el territori de Catalunya, es van produir principalment pel desbordament de cursos fluvials i per processos d'erosió i transport en el seus marges; per la variació de la línia de costa, amb erosió i acumulació de sorres a les platges, i per acumulacions de sorra a les desembocadures dels cursos fluvials i als ports; per transport de flotants, tant en els cursos fluvials com en el litoral; per la inundació marina i per moviments de vessant.

Per visualitzar aquestes afectacions l'ICGC va generar visors i geoserveis WMS asso­ciats amb informació de base i els va recopilar en una única pàgina web per facilitar a l'Administració i a l'usuari la seva consulta, com a eina de suport per estudiar i avaluar els riscos geològics i els seus danys sobre el territori, i també per estimar la seva previsió, prevenció i mitigació.

El calendari el podeu descarregar del web de l'Institut en PDF i amb les mides: A4, A3 i 44,5 cm x 63 cm.

Esperem que us agradi!