• Imprimeix

Notícia 447 - Seguiment de l'afectació de l'eruga peluda el 2020 a partir de l'observació de la Terra

24/3/21 7.05

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat, per segon any consecutiu, el mapa de detecció de les defoliacions de l'eruga peluda (Lymantria dispar) del suro al massís del Montnegre i zones circumdants a partir de les imatges del satèl·lit Sentinel-2 de la primavera i l'estiu de 2020 i, per primer cop, ha definit els nivells d'afectació de les defoliacions.

El projecte ha estat encarregat per la Diputació de Barcelona, a través del Programa de Restauració i Millora Forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, després dels resultats satisfactoris del mapa encarregat el 2019.

Per generar el nou mapa es van millorar les 8 imatges escollides del Sentinel-2 del Programa Europeu d'Observació de la Terra COPERNICUS amb correccions atmosfèriques i topogràfiques de la radiometria a partir del model digital del terreny de l'ICGC. L'objectiu era obtenir valors de reflectàncies per sostreure els efectes de l'atmosfera i les ombres de les muntanyes dins del senyal. Un cop millorades les imatges es va calcular l'índex de vegetació millorat (EVI), el mateix índex utilitzat per a l'estudi de l'afectació de l'any 2019, i així fer comparables els resultats.

Per estudiar els nivells d'afectació de la defoliació, s'han usat els 10 canals de major resolució de cada imatge Sentinel-2 i s'han fet classificacions no supervisades. Totes les classificacions indiquen que el grau d'afectació és igual de sever que el de 2019.

L'estudi conclou que s'ha incrementat fins a 2 335 ha les zones defoliades per l'eruga peluda: la primavera de 2019 les afectacions es van delimitar a 1 473 ha mentre que la primavera de 2020 han estat de 3 808 ha.

Cliqueu aquí per obtenir més informació.